Sykehusbygg søker Byggøkonomisk Rådgiver

Sykehusbygg søker Byggøkonomisk Rådgiver
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Byggøkonomisk Rådgiver
Arbeidsgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
TRONDHEIM
Søknadsfrist:
Løst

Byggøkonomisk rådgiver  

Prosjektavdelingen
Arbeidssted: Trondheim

Vil du bidra til å trygge kalkyler, kostnadsestimat og beslutningsgrunnlag?
Prosjekt er avhengig av trygg og god kostnadskontroll og -styring gjennom alle prosjektets faser. Som byggøkonomisk rådgiver i Sykehusbygg vil du både utøve støtte/rådgivning til prosjektene og ha ansvaret for at virksomheten til enhver tid har oppdaterte erfaringstall til bruk i estimerings- og kalkylearbeid.
Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt.  Vi er et kompetansemiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere, og søker deg som kan identifisere deg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging- og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Stillingen rapporterer til avdelingsleder Helle Jensen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver du skal løse:

 • Du har ansvar for at våre erfaringstall er samordnet og oppdatert
 • Du skal etablere investeringsanalyser i tidlige faser av prosjekter, herunder ha evne til å sette prosjektkostnaden inn i en helhet og vurdere bæreevne
 • Du skal bistå i etablering av bærekraftanalyser og sette deg inn i oppdragsgivers økonomiske situasjon
 • Du skal følge opp usikkerhetsanalyser (UA) i prosjekt og ha eierskap til erfaringsoverføring mellom prosjekter når det gjelder risikoer og avsetninger i prosjekt
 • Du skal kunne sparre med entreprenører og andre aktører vedrørende kalkyler og kostnadsestimat

Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:

 • Du har relevant høyere teknisk eller økonomisk utdannelse fra universitet/høyskole
 • Du har god kjennskap til NS 3453 Spesifikasjoner av byggekostnader og andre relevante standarder
 • Du har erfaring med estimering av byggeprosjekt i tidlig fase
 • Du har god kjennskap til kostnadsstyring av offentlige prosjekt

Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser gjerne at

 • Du kommuniserer godt, skriftlig og muntlig
 • Du er en lagspiller og god til å samarbeide med andre
 • Du er effektiv og løsningsorientert
 • Du evner å arbeide strukturert, systematisk og målrettet
 • Du har god gjennomføringsevne og integritet
 • Du evner å tenke helhetlig

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.

Søknadsfrist Snarest

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.
For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med Leder for prosjektavdelingen, Helle Jensen på telefon 991 52 189 Administrerende direktør, Terje Bygland Nikolaisen på telefon 932 00 209.

 

Om arbeidsgiveren

Vil du være med å planlegge framtidas sykehus? Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.
Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 15 milliarder kroner årlig de nærmeste årene.

Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge. Vår prosjektportefølje øker og vi forsterker oss innenfor flere fagområder. Vi ser nå etter deg som har stort samfunnsengasjement, er fremoverlent og trigges av å jobbe på en arbeidsplass bestående av kompetente medarbeidere med høyt faglig nivå.   

Våre konsulenter

Nathalie Smulders
Rådgiver
Tobias Nielsen
Research Analyst