Sykehusbygg søker Prosjekteringsledere

Sykehusbygg søker Prosjekteringsledere
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjekteringsleder
Arbeidsgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
TRONDHEIM
Søknadsfrist:
Løst

Prosjekteringsledere

Prosjektavdelingen
Arbeidssted: Trondheim

Har du lyst til å omsette sykehusenes arealbehov og funksjonskrav til gode, effektive prosjekterte løsninger?
Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt.  Vi er et kompetansemiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere, og søker deg som kan identifisere deg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging- og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Stillingene rapporterer til avdelingsleder Helle Jensen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver du skal løse:

 • Du skal lede prosjekteringsarbeidet og sikre at planleggingen utføres i henhold til de forutsetninger og føringer som er gitt
 • Du er involvert i alle faser av prosjektgjennomføringen fra tidligfase skisseprosjekt til ibruktakelse, og kan bli tillagt oppgaver i forbindelse med blant annet samhandlingskontrakter
 • Du skal lede og organisere det tverrfaglige prosjekteringsarbeidet innenfor avtalte rammer, og sikre at nødvendig koordinering mellom fagdisipliner blir gjennomført
 • Du skal sørge for at det etableres en detaljert leveranseplan på prosjekteringsmaterialet
 • Du skal følge opp at prosjekteringsgruppen ivaretar forpliktelser innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), byggherreforskriften og offentlige krav
 • Du skal sikre god informasjon og kommunikasjon mellom planleggere, og øvrige aktører som oppdragsgivere, brukere, entreprenører og leverandører

Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:

 • Du er sivilingeniør/ingeniør innen relevante fagområder med gode kunnskaper
 • Du har lederegenskaper og erfaring med prosjekteringsledelse
 • Du har god forståelse for gjennomføring av komplekse byggeprosjekter
 • Du har erfaring med bruk av digitale samhandlingsverktøy

Vi legger vekt på dine personlige egenskaper og ser gjerne at

 • Du kommuniserer godt, skriftlig og muntlig
 • Du er en lagspiller og god til å samarbeide med andre
 • Du er effektiv og løsningsorientert
 • Du evner å arbeide strukturert, systematisk og målrettet
 • Du har god gjennomføringsevne og integritet
 • Du evner å tenke helhetlig

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår.

Søknadsfrist 20.10.2019

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.
For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med:
Leder for prosjektavdelingen, Helle Jensen på telefon 991 52 189
Administrerende direktør, Terje Bygland Nikolaisen på telefon 932 00 209
 

Om arbeidsgiveren

Vil du være med å planlegge framtidas sykehus? Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.
Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 15 milliarder kroner årlig de nærmeste årene.

Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge. Vår prosjektportefølje øker og vi forsterker oss innenfor flere fagområder. Vi ser nå etter deg som har stort samfunnsengasjement, er fremoverlent og trigges av å jobbe på en arbeidsplass bestående av kompetente medarbeidere med høyt faglig nivå.   

Våre konsulenter

Nathalie Smulders
Rådgiver
Tobias Nielsen
Research Analyst