Er du helsetilsynets nye samfunnskontakt?

Er du helsetilsynets nye samfunnskontakt?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Fagdirektør Samfunnskontakt
Arbeidsgiver:
Statens Helsetilsyn
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Statens helsetilsyn har det overordnete faglige ansvaret for tilsyn med helse- og omsorgstjenester, barnevern og sosiale tjenester.

Statens helsetilsyn har nå en ledig, nyopprettet stilling som fagdirektør med et særlig ansvar for ivaretakelse av tilsynets samfunnskontakt og strategi. Vi ser etter en kandidat med evne til å jobbe overordnet og strategisk og som har lang og relevant erfaring innen våre områder. Den som ansettes skal aktivt bidra til at Helsetilsynet blir mer synlig, oppnår et forsterket strategisk samarbeid med relevante aktører, og medvirke til utvikling av tilsynets faglige overordnete rolle overfor fylkesmennene. 

Stillingen er for tiden forankret i Administrasjonsavdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide aktivt med å synligjøre tilsynet som en viktig samfunnsaktør og være bidragsyter til forbedring og utvikling av gode og trygge tjenester
 • Følge opp etablering og utvikling av regionale arenaer mellom aktuelle fylkesmenn og gjennom dette bidra til helhetlig tenkning og felles tilnærming til tilsynsoppdraget
 • Bidra til å utvikle, befeste og realisere strategisk plan hos fylkesmennene i samarbeid med avdelingene i Helsetilsynet
 • Være diskusjonspartner og rådgiver for avdelingene i Helsetilsynet
 • Følge opp og bidra i enkeltprosjekter etter behov på vegne av ledelsen

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning innen ett eller flere av Helsetilsynets fagområder (helse, barnevern og sosial)
 • God innsikt i og erfaring fra fagområdene til Helsetilsynet, særlig med vekt på sosial og barnevernsområdet
 • God innsikt, forståelse og erfaring fra tilsynsarbeid
 • Erfaring fra flere nivåer i forvaltingen; fortrinnsvis fra direktorat, fylkesmann og kommunal sektor
 • Erfaring fra organisasjonsutviklingsarbeid og prosjektledelse – gjerne på nasjonalt nivå med stor kompleksitet og mange aktører 
 • Erfaring med ledelse av tilsynsarbeid
 • Erfaring fra og god kjennskap til beslutningsprosesser på nasjonalt plan, herunder offentlig utredningsarbeid/prosesser 

Personlige egenskaper

Den som ansettes skal være en sentral person som ivaretar viktige strategiske oppgaver i Helsetilsynet. Det er derfor krav om at den som ansettes har god evne til strategisk tenkning, er inititativrik og tar tak i utfordringer. Vedkommende må ha god evne til å bygge lag, skape entusiasme og nettverk. Videre må den som ansettes være i stand til å jobbe selvstendig i en utadrettet rolle og det kreves svært gode kommunikasjonsferdigheter.

Det blir lagt stor vekt på at den som blir ansatt er personlig egnet.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Fra lønnen blir det trukket 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Statens helsetilsyn har sentrale lokaler i Oslo med egen kantine, egen sykkelgarasje med tilhørende garderobe, og trimrom som det er anledning til å benytte en time per uke i arbeidstiden. Statens helsetilsyn har fleksibel arbeidstid (jf. Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten). 
 • Den statlige arbeidsstokken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Målet er derfor å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 • Vitnemål og attester skal vedlegges søknaden.
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten jf. offentlighetsloven § 25.  

Om arbeidsgiveren

Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret for det faglige tilsynet med sosiale tjenester i Nav, barneverns-, helse- og omsorgstjenesten. Tilsynet blir utført av fylkesmannen i hvert fylke. Statens helsetilsyn skal utvikle tilsynsvirksomheten og drive kompetanseoppbygging. Videre skal vi medvirke til at erfaringer fra tilsyn blir gjort tilgjengelig for de politiske oppdragsgiverne, for de som har ansvar for tjenestene og personellet der, for brukere av tjenestene og for befolkningen.

Våre konsulenter

Kristine Sandstå
Seniorrådgiver