Stabssjef og nestkommanderende

Stabssjef og nestkommanderende
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Stabssjef og nestkommanderende
Arbeidsgiver:
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
Sted:
Tønsberg
Søknadsfrist:
Løst

Sivilforsvaret er underlagt DSB og er gjennom internasjonalt og nasjonalt lovverk gitt oppdraget å beskytte befolkningen i fred, krise og krig. Sivilforsvaret er i omstilling for å tilpasse seg nye krav og forventninger fra Justis- og beredskapsdepartementet. Vi ser etter deg som vil være med og forme fremtidens Sivilforsvar og være del av et viktig samfunnsoppdrag. Som nestkommanderende vil du ha en sentral rolle i omstillingsarbeidet og byggingen av det nye Sivilforsvaret. Du skal lede en stab på ca. 30 medarbeidere og rapportere til sjef Sivilforsvaret.

Arbeidsoppgaver

 • lede og koordinere Sivilforsvarsstaben
 • understøtte sjef Sivilforsvaret på strategisk nivå og være sjefens stedfortreder
 • personal-, budsjett- og resultatansvar for staben og stabens forsterkning i krise og krig
 • overordnet ansvar for rapportering, utredninger, samordning og virksomhetsstyring av Sivilforsvaret
 • bidra til implementering av ny organisering av Sivilforsvaret fra 1.12.2019

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • relevant bachelorgrad eller tilsvarende grad
 • solid erfaring fra personalledelse fra relevant nivå og virksomhet    
 • god operativ og beredskapsmessig forståelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • stillingen krever at den som ansettes må være sikkerhetsklarert før tiltredelse

Det er ønskelig med:

 • relevant mastergrad eller tilsvarende grad
 • erfaring med ledelse av endringsprosesser
 • god operativ og beredskapsmessig erfaring
 • erfaring med utredningsarbeid  
 • god kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser på nasjonalt nivå

 

Personlige egenskaper

 • tydelig, trygg og tilstedeværende leder
 • helhetsperspektiv og god strategisk forståelse
 • analytisk, systematisk og strukturert
 • lyst og evne til å involvere og skape resultater gjennom andre
 • evne til å samarbeide og bygge gode relasjoner basert på tillitt og åpenhet
 • god kommunikasjonsforståelse og -evne 

Vi tilbyr

 • mulighet til å påvirke samfunnets fremtidige evne til beskyttelse av befolkningen
 • varierte og utfordrende oppgaver innenfor et spennende samfunnsområde i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse  
 • årslønn fra kr 883.100 – kr.1 014.900 (ltr. 83-88) (stillingskode 1407 – avdelingsleder) iht kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Om Sivilforsvaret og stillingen

I fredstid er Sivilforsvaret en forsterkningsressurs for nødetatene og løser et mangfold av oppgaver etter bistandsanmodninger innen redning, søk, skogbrann osv. Sivilforsvaret er statens og myndighetenes garantist og verktøy for ivaretakelse av sivilbefolkningens trygghet og sikkerhet gjennom definerte beskyttelsestiltak som varsling, evakuering, tilfluktsrom og egenbeskyttelse.

Som nestkommanderende og stabssjef skal du lede og koordinere stabens virksomhet og være sjefens stedfortreder ved behov. Stillingen vil være en synlig og sentral posisjon i utviklingen av et Sivilforsvar som igjen, i større grad, skal fokusere på beskyttelse av befolkningen i krise og krig. Sivilforsvaret er under omstilling og god innsikt og erfaring fra endringsprosesser er ønskelig. Videre er god beredskapsmessig innsikt og erfaring en fordel da Sivilforsvaret er en sentral aktør innen totalforsvaret på sentralt og regionalt nivå. Du vil jobbe tett på alle ledernivå i DSB og må derfor ha helhetsperspektiv, strategisk forståelse, være systematisk og strukturert.

Stabens oppgave er å drive strategisk virksomhetsstyring og rapportering i tett dialog med Sivilforsvarets distriktssjefer. I tillegg til et virksomhetsstyringsteam er staben organisert i to hovedfunksjoner; den ene funksjonen ivaretar planlegging, øvelser, oppdrag og leveranser, mens den andre funksjonen ivaretar understøttelse gjennom personell- og regelverksforvaltning, kompetanse og logistikk.

Vi ser etter deg som har utstrakt ledererfaring, gjerne fra krise- og beredskapsarbeid. Du må være analytisk, ha gode organisatoriske egenskaper og være trygg i lederrollen.  Du må ha godt dokumenterte resultater som leder og evne å samarbeide og kommunisere så vel internt som eksternt. Mål for ledelse i DSB er å skape et godt samspill mellom strategisk styring og organisasjons- og medarbeiderutvikling.

For mer informasjon om DSB og Sivilforsvaret, se www.dsb.no og www.sivilforsvaret.no. 

Generelle opplysninger

 • Sivilforsvaret er en uniformert etat.  
 • En del reisevirksomhet må påregnes.
 • Arbeid utenfor ordinær arbeidstid må påregnes

 

Sivilforsvaret er en del av DSB, og er statens beredskapsstyrke for beskyttelse av befolkningen i fred, krise og krig, med sjef og stab i Tønsberg. Regionalt er Sivilforsvaret organisert i 20 distrikter under ledelse av distriktssjefer. Sivilforsvaret har 227 fast ansatte og 8 000 tjenestepliktige. Sivilforsvaret er i dag fokusert på oppgaven som forsterkningsressurs for nødetatene i fredstid. Sivilforsvaret skal utvikles i en retning som øker evnen til å levere beskyttelse til befolkningen både i krise og krig.  For mer informasjon om Sivilforsvaret, se www.sivilforsvaret.no 
 
I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.
 

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner
Peder Lund
Seniorrådgiver