Avdelingsdirektør/leder av stab for virksomhetsstyring – Nordland Politidistrikt

Avdelingsdirektør/leder av stab for virksomhetsstyring – Nordland Politidistrikt
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør/leder av stab for virksomhetsstyring
Arbeidgiver:
Nordland Politidistrikt
Sted:
BODØ
Søknadsfrist:
Løst

I Nordland politidistrikt er det ledig fast stilling som avdelingsdirektør (SKO 1060), som leder av Stab for virksomhetsstyring.

Stab for virksomhetsstyring er en strategisk støttestab for politimesteren og ledergruppa i Nordland politistrikt. Leder av staben bistår politimesteren i virksomhetsstyring av politidistriktet og har et utøvende ansvar for politidistriktets økonomi, virksomhetsstyring, og organisasjonsutvikling. Staben er delt inn i to seksjoner. Seksjon for sikkerhet, administrasjon og støtte, og seksjon for økonomi. Leder av stab for virksomhetsstyring er en del av politimesterens ledergruppe.

Medarbeiderplattformen i politiet viser til at ansatte i etaten skal kjennetegnes ved å være modige, helhetsorienterte, vise respekt og være tett på. 

Arbeidsoppgaver

 • Utøvende ansvar for politidistriktets økonomi og virksomhetsstyring, herunder budsjett-,resultat-, og personalansvar i egen stab
 • Bidra til strategisk planlegging, systematiske forbedringer, organisasjonsutvikling og tilrettelegging for effektiv drift av politidistriktet
 • Bistå og tilrettelegge for styringsdialog med Politidirektoratet, Statsadvokatene og underordnede enheter
 • Sikre gevinstrealisering av investeringer og prosjekter, samt bistå med administrasjonsoppgaver og støttefunksjoner på tvers i politidistriktet
 • Legge til rette for kunnskapsbasert erfaringslæring og fortsette utviklingen av godt medarbeiderskap og ønsket kultur
 • Følge opp at geografiske og funksjonelle driftsenheter utfører sine oppgaver i samsvar med gitte mål og føringer, og i henhold til gjeldende lov og regelverk
 •  Utfordrende og spennende tverrfaglig samarbeid med kommunene tilknyttet beredskapsbyen Bodø
 •  Andre oppgaver pålagt av politimesteren

Kvalifikasjoner 

 • Mastergrad. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Minimum 3 års relevant ledererfaring
 • Kompetanse og erfaring innenfor budsjett, økonomi og regnskap i store virksomheter
 • Kan vise til god resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne samt alminnelige engelskkunnskaper  
 • Kunne klareres for HEMMELIG jf. sikkerhetsloven

Ønskelig

 • Relevant lederutdanning
 • Erfaring fra å lede endrings- og utviklingsprosesser

Personlige egenskaper

Dine personlige egenskaper kjennetegnes gjennom din gode gjennomføringsevne og ditt ønske om resultat-, og måloppnåelse. Du ser lett sammenhenger, har forståelse for det store bildet, og tenker langsiktig og strategisk. Dine gode kommunikasjonsegenskaper og respekt for andre gjør deg til en samarbeidsorientert relasjonsbygger som både motiverer og utvikler ledere og medarbeidere. Personlige egenskaper vil bli vektlagt i prosessen, og du må derfor være forberedt på å måtte gjennomføre arbeidspsykologiske tester. 

I Nordland politidistrikt får du:

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • stillingen vil bli lønnet som avdelingsdirektør (SKO 1060) fra kr 906.000 til 1.014.900 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag 
 • nydelige omgivelser med fantastiske naturopplevelser i nærmiljøet 
 • bedriftshelsetjeneste 
 • bedriftsidrettslag 
 • nye og tidsriktige lokaler med tilhørende IKT verktøy 
 • godt arbeidsmiljø med god samhandling
 • god offentlig kommunikasjon, og gangavstand til det meste
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Har du noen spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Capus ved Torunn  (90987207/torunn.riiser@capus.no) eller Baard Storsveen (413 18 700/baard.storsveen@capus.no).

 

Tilsetting vil skje i henhold til personalreglementet for politiet og vanlige tilsettingsvilkår for statens tjenestemenn, herunder 6 mnd prøvetid. Fra lønnen går 2% lovbestemt trekk til Statens pensjonskasse. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering etter kvalifikasjoner. 

Med bakgrunn i personalpolitiske mål i Staten om at arbeidsstyrken skal avspeile sammensetningen i befolkningen både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres kvinner og personer med minioritetsbakgrunn til å søke stillingen. Som IA-virksomhet legger Nordland politidistrikt vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved intervju må bekreftede kopier av vitnemål, attester og lignende medbringes. Dette gjelder også for interne søkere. Det må oppgis minimum to referanser i søknaden. Den som blir tilsatt må ha plettfri vandel. 

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr off.l. § 25.

Om arbeidsgiveren

Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 43 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Tone Vangen er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 660 ansatte i Nordland politidistrikt.

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner
Torunn Riiser
Senior Rådgiver