Informasjonssikkerhets-ansvarlig NRK

Informasjonssikkerhets-ansvarlig NRK
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Informasjonssikkerhetsansvarlig
Arbeidsgiver:
Norsk Rikskringkasting AS
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Informasjonssikkerhetsansvarlig i NRK rapporterer til NRKs sikkerhetssjef og inngår i avdelingen NRK Sikkerhet som består av 9 medarbeidere og som er en del av kringkastingssjefens stab. NRK Sikkerhet har et helhetlig, overordnet og strategisk ansvar for sikkerheten innen alle NRKs virksomhetsområder. I løpet av 2019 etableres det en fast struktur som innebærer at sikkerhetsarbeidet forankres tydelig i NRKs styre og toppledelse. NRK har delt inn sikkerhetsarbeidet i tre områder; fysisk sikkerhet, personellsikkerhet og digital sikkerhet, rollen som informasjonssikkerhetsansvarlig har ansvaret for den digitale sikkerheten. 

NRK har gjennom kringkastingslov og forskrift nasjonale forpliktelser knyttet til å bringe meldinger fra statsmyndighet i krise og i krig, i tillegg til at NRKs journalistiske oppdrag skal beskyttes. Dette gir klare føringer for NRKs prioriteringer og setter standard for sikkerhetsarbeidet i organisasjonen. 

Informasjonssikkerhetsansvarlig skal bidra til å styrke det forebyggende og systematiske sikkerhetsarbeidet i NRK. Gjennom gode og involverende prosesser skal arbeidet bidra til at NRKs digitale infrastruktur holder et godt sikkerhetsnivå i møte med et trusselbilde i stadig endring. 

 

Arbeidsoppgaver 

 • Utvikle policies og styrende dokumenter i tråd med strategier, rammeverk og krav fra     samfunnet 
 • Ansvarlig for videreutvikling og oppfølging av NRKs styringssystem for informasjonssikkerhet 
 • Bidra til å implementere krav til informasjonssikkerhet 
 • Gjennomføre risikovurderinger ved innføring av nye eller ved endring av eksisterende løsninger 
 • Bistå ved gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner (egenkontroll) 
 • Drive holdningsskapende arbeid, spre kunnskap og være en pådriver for fagfeltet 
 • Være faglig rådgiver for alle deler av organisasjonen, og særskilt inn mot systemeiere, systemansvarlige, IT-drift og toppledelse 

  
Kvalifikasjoner 
Vi søker deg med god kompetanse innen informasjonssikkerhet. Du evner å tenke helhetlig på tvers av fagområder og kommuniserer godt med alle deler av virksomheten. 

 • Høyere utdannelse innen IT, administrasjon/ledelse eller annen relevant fagbakgrunn 
 • Erfaring og kompetanse innen informasjonssikkerhet på et strategisk og operativt nivå  
 • Kunnskap og god forståelse for IT sikkerhetsarkitektur  
 • Sertifiseringer innen informasjonssikkerhet og/eller dokumentert kunnskap om relevante standarder, eksempelvis ISO27001 
 • God kjennskap til sikkerhetsloven 
 • Deler av NRKs virksomhet og oppdrag vil trolig bli underlagt sikkerhetsloven og spørsmål om sikkerhetsklarering vil kunne bli aktuelt. Dette er et spørsmål som vil bli avklart i løpet av 2019. 
 • Gode formidlingsevner skriftlig og muntlig 

 

Ønskelig erfaring 

 • Erfaring fra komplekse organisasjoner der informasjonssikkerhet er forretningskritisk 
 • Erfaring og god forståelse for juridiske problemstillinger 

 

Personlige egenskaper 

 • Du er flink til å tilpasse informasjon til målgruppene i virksomheten. Det er viktig for oss at du evner å se informasjonssikkerhet i sammenheng med virksomhetens mål 
 • Selvstendig og initiativrik 
 • Løsningsorientert og har svært gode kommunikasjonsevner 
 • Opptatt av fagfeltet informasjonssikkerhet og ønsker faglig videreutvikling 
 • Høy integritet og personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

Vi tilbyr 

 • Faglig utfordrende rolle med betydelig samfunnsansvar 
 • Dyktige og hyggelige kolleger 
 • Lønn etter avtale ihht NRKs lønnsnivå og avtaleverk. 

Våre konsulenter

Kristine Emilie Lingen
Researcher