Områdeleder Byggnær IKT

Områdeleder Byggnær IKT
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Områdeleder Byggnær IKT
Arbeidsgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at det skal bygges et nytt sykehus i Drammen og at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med ett samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila. Nærmere informasjon om prosjektene finnes her; https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter   

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF som har ansvar for å styre den videre gjennomføringen av prosjektene. Vi har nå behov for flere medarbeidere til prosjektorganisasjonen.

Nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen er i gjennomføringsfasen og byggestart er planlagt medio oktober 2019.
Sykehuset skal være ferdigstilt sommeren 2025. Til prosjekt nytt sykehus i Drammen (PNSD) har vi behov for:

Områdeleder Byggnær IKT

Områdeleder Byggnær IKT vil ha ansvaret for å prosjektere, planlegge, anskaffe og styre gjennomføringen av løsninger for Byggnær IKT som omfatter:
 

 • Sikkerhetssystemer
 • AGV
 • Pasientsignal
 • Meldingsvarsler
 • Lokalisering, sporing og wayfinding
 • Nødnett og ekstern mobiltelefoni
 • AV-installasjoner
 • Sykehuspartner HF sine byggnære leveranser som datanett, telefoni og IKT-utstyr

Områdeleder Byggnær IKT vil samarbeide tett med områdeledere for de tekniske leveransene innen elektro, ventilasjon, automasjon og utstyr. Områdeleder skal planlegge og styre arbeidet med tilbudsunderlag til kontrahering og gjennomføring av aktuelle kontrakter. Videre skal områdeleder styre arbeidet med prosjektering av disse løsningene for å sikre kvalitet i underlaget og bidra til at dette samsvarer med prosjektets mål og forutsetninger.

Områdeleder IKT skal delta i planlegging av IKT-løsninger til de nye sykehusene og skal være med og lede arbeidet med å levere disse til løsningene er testet, innført og tatt i bruk. Dette arbeidet vil foregå i nært samarbeid med foretakenes driftsavdelinger og IKT-tjenesteleverandør Sykehuspartner HF. Arbeidet omfatter å planlegge omfang av leveranser av nye og eksisterende IKT-løsninger til de nye sykehusene og styre arbeidene på fremdrift og økonomi.  

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra styring og gjennomføring av leveranser av byggnære IKT-løsninger i store utbyggingsprosjekter, fortrinnsvis sykehusprosjekter
 • Kunnskap om offentlige anskaffelser
 • Relevant høyere utdanning
 • Gode norskkunnskaper – både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi søker deg som er:

 • Teamorientert og har gode samarbeidsegenskaper
 • Har evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Nytenkende, løsnings- og leveranseorientert

Arbeidssted:

Arbeidssted vil være på felles prosjektkontor på Skøyen eller på prosjektrigg på byggeplass i Drammen. Når oppdragene i prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag innen Sykehusbygg være aktuelt.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og sykehusbygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

For å komme i betraktning til stillingen må du skrive en kortfattet søknad med CV via linken «Søk her» til CAPUS. Du må fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jamfør Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med:
Prosjektsjef nytt sykehus i Drammen Arnstein Hodne t (tlf: 95087314) 
Prosjektsjef IKT Endre Engvik (tlf: 906 56290 i Sykehusbygg
eller Rådgivere i rekrutteringsselskapet Capus; Kristian Lennertzen (tlf: 916 16 073) og Nathalie Smulders (tlf: 470 83 841).
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.

Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Sykehusbygg HF bidrar til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.

Sykehusbygg HF utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

Våre konsulenter

Nathalie Smulders
Rådgiver
Tobias Nielsen
Research Analyst