Vil du være med og bygge ett av Norges fremste team innen informasjonssikkerhet? 

Vil du være med og bygge ett av Norges fremste team innen informasjonssikkerhet? 
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Informasjonssikkerhetsrådgiver
Arbeidsgiver:
Politiets IKT-tjenester
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Politiet er avhengig av gode IT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet – enten det gjelder straffesaker, etterretningsarbeid, grensekontroll, ID-kontroll eller andre politifaglige oppgaver. Politiet skal moderniseres – i stor grad gjennom IT. Rask utvikling av sikre, digitale løsninger er derfor svært viktig for at politiet skal løse samfunnsoppdraget.     
  

Nå leter vi etter informasjonssikkerhetsrådgivere som vil hjelpe oss i dette arbeidet!    

Har du det som skal til for å møte morgendagens trusselbilde innen informasjonssikkerhet? Da vil vi høre fra deg! Vi søker informasjonssikkerhetsrådgivere til vårt team som skal sikre og beskytte IT-tjenester og teknologi, for å opprettholde politiets operative kapasitet. Her har du mulighet til å få et totalbilde innenfor informasjonssikkerhetsdomenet, i tillegg mulighet for å dykke dypt ned i spesialområder av interesse.  

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i aktiv forvaltning i styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) gjennom å bidra til at relevant lovverk og standarder inkluderes i rutiner for drift og utvikling.
 • Gjennomføre sikkerhetskontroller og revisjoner av interne og eksterne aktører. Herunder planlegge, gjennomføre og dokumentere funn samt komme med forslag til forbedringstiltak.
 • Være aktiv pådriver for holdningsskapende arbeid.
 • Delta i verdi- og risikovurderinger for informasjonsporteføljen og systemene PIT eier, samt bistå i dette arbeidet der andre deler av politietaten er informasjonseier/behandlingsansvarlig.  
 • Innhente informasjon om trusselbildet for PIT og utarbeide en samlet risikovurdering for virksomheten.
 • Sentral rådgiver innen praktisk anvendelse av sikkerhetsrelatert lovverk, krav og føringer. Herunder politiregisterloven, personopplysningsloven (GDPR), sikkerhetsloven.
 • Forstå, forankre og bruke sikkerhetskrav og brukerbehov praktisk i leveranser.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen informasjonssikkerhet, risikostyring eller internkontroll fra høgskole/universitet på minimum bachelornivå. Formell utdannelse kan kompenseres ved dokumentert relevant erfaring. 
 • Vi er interessert i deg som har erfaring eller kompetanse innen ett eller flere av følgende områder:
  • Kunnskap om gjeldende lovverk, standarder, og god praksis innen sikkerhetsområdet.
  • Gjennomført verdivurdering av informasjon og risikostyring.
  • Forståelse av virksomhetsprosesser innen IT-området i en sikkerhetsmessig kontekst.
  • Dokumentert erfaring innen internkontroll, helst fra teknologidrevne virksomheter.
  • Erfaring fra virksomheter som leverer kritisk infrastruktur er en fordel.       
 • God evne til å kommunisere skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk. 
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig. 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evner å arbeide strukturert og selvstendig.
 • Analytisk, med et strategisk og helhetlig perspektiv.
 • Evner å prioritere og har god arbeidskapasitet.
 • Service- og løsningsorientert med en praktisk tilnærming.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag.
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver.
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter.
 • Opplæring i bruk av aktuelle verktøy og teknologi.
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden).
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua.
 • Stillingen avlønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 480 000 – 840 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon). For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.    

Om arbeidsgiveren

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Våre konsulenter

Arne H. Underdal-Loktu
Partner
Ida Samuelsen
Researcher