Cyber Security Ranger

Cyber Security Ranger
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Cyber Security Ranger
Arbeidsgiver:
Politiets IKT-tjenester
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Vil du sikre morgendagens løsninger for Justissektoren?

Har du lyst til å være med og bygge et av de fremste sikkerhetsteamene innen teknologi, cyber- og informasjonssikkerhet i Norge? Har du det som skal til for å utvikle neste generasjons sikkerhetstenkning, for å møte morgendagens trusselbilde hos et av de fremste sikkerhetsmiljøene i Norge innen teknologi, cyber- og informasjonssikkerhet?

Politiets Cyber Defence Team består av sikkerhetsanalytikere fra politiets Security Operations Center team og JustisCERT. Politiets Cyber Defence Team har ansvaret for å utvikle politiets og justissektorens kapasiteter innen deteksjon, forebygging og beskyttelse, samt aktivt håndtere og motvirke sikkerhetstruende hendelser i det digitale rom for å sikre at politiets og justissektorens teknologi, infrastruktur og IT-systemer fungerer selv i krisesituasjoner.    
 

Nå leter vi etter dyktige sikkerhetsanalytikere som vil hjelpe oss i det viktige arbeidet!

Som sikkerhetsanalytiker vil du bli en del av et miljø med høy kompetanse innen ulike sikkerhetsområder hvor teknologi er involvert. Du vil samarbeide tett med eksperter i tilknyttede sikkerhetsmiljøer i Norge og i utlandet. Du vil ha varierte arbeidsoppgaver, med stort rom for kreativitet og faglig utvikling. Du vil opparbeide deg kunnskap om det nasjonale og globale situasjonsbildet innenfor det digitale rom, som du skal bruke for å beskytte og sikre operabilitet i samfunnsviktig og kritisk infrastruktur. 

Stillingene er svært operative og vi oppfordrer personer som er faglig sterke innen en eller flere av områdene SOC, IRT, Red-, Blue-, Purple -team, analyse av IT-hendelser, scripting, nettverk/brannmur, drift av infrastruktur og arkitektur med dybdeinteresse/forankring i sikkerhet til å søke. Vi oppfordrer både erfarne kandidater og nyutdannede til å søke.   

Arbeidsoppgaver

 • Delta i respons, koordinering og håndtering av sikkerhetstruende IT-hendelser. 
 • Analyse av alarmer, loggdata, nettverkstrafikk og IT-sikkerhetshendelser. 
 • Gi råd og veiledning til utsatte virksomheter i justissektoren ved IT-sikkerhetshendelser. 
 • Skrive varsler, besvare henvendelser og loggføre hendelser. 
 • Holde deg oppdatert om den teknologiske utviklingen innen Cyber Security. 
 • Delta i forebyggende arbeid slik at politiet og justissektoren til en hver tid er rustet til å håndtere alvorlige IT-relaterte hendelser. 
 • Utarbeide tekniske analyserapporter.  
 • Delta i videreutvikling av deteksjons- og analysesystemer og operative støttesystemer.  
 • Samarbeid med tilsvarende miljøer i Norge og internasjonalt.

Kvalifikasjoner

 • Høgskole- eller universitetsutdannelse på master- eller bachelornivå innen én eller flere av områdene informatikk, datateknologi, dataingeniør, cyberteknologi eller drift/tjenesteforvaltning, gjerne med spesialisering innen datasikkerhet, informasjonssikkerhet eller risikohåndtering. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • God kunnskap om Windows og Linux-plattform. 
 • God kunnskap og erfaring innen minst ett av områdene: Nettverksanalyse, Sikkerhetsmonitorering, IDS/IPS, programmering/Scripting, Nettverks- og internettprotokoller, Revers-engineering/analyse av skadevare. 
 • God drifts- og systemforståelse. 
 • Gjerne erfaring med hendelseshåndtering og deltagelse i SOC miljø. Red-, Blue-, Purple -team er også en fordel. 
 • God kunnskap innen IT-sikkerhet. 
 • God evne til å kommunisere skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk. 
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 
 • Må sikkerhetsklareres til Hemmelig. 

Personlige egenskaper

 • Samarbeider og kommuniserer godt med medarbeidere, ledere og relevante interessenter. 
 • Selvdreven. 
 • Lærevillig og nysgjerrig. 
 • Analytisk, strukturert og helhetstenkende. 
 • Evner å levere under press.

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag.
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver.
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter.
 • Opplæring i bruk av aktuelle verktøy og teknologi.
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden).
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua.
 • Stillingen avlønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 480 000 – 840 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

 

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon). Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Om arbeidsgiveren

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Våre konsulenter

Kristine Emilie Lingen
Researcher