Skatteetaten søker avdelingsdirektør til forretningsutvikling

Skatteetaten søker avdelingsdirektør til forretningsutvikling
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør
Arbeidgiver:
Skatteetaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Skatteetatens avdeling for forretningsutvikling søker ny leder. Avdelingsdirektøren vil ha en ledende rolle, og vil være en sentral bidragsyter for strategisk utvikling og digital transformasjon i Skatteetaten. Avdelingen skal ivareta helhetlig forretningsutvikling og støtte divisjonenes utviklingsarbeid. Vi jobber på tvers av etaten, i offentlig sektor og i samarbeid med private aktører. Avdelingen har ansvar for etatens metodikk for forretningsutvikling, som skal ivareta skjæringspunktet mellom prosesser, teknologi, organisasjon og regelverk. Hos oss møter du 20 medarbeidere med bred erfarings- og fagbakgrunn, som drives av å jobbe mot et viktig samfunnsoppdrag.

Forretningsutvikling inngår i divisjon for utvikling, sammen med avdelingene for innovasjon og analyse. Divisjonen har en sentral rolle i Skatteetaten og skal bidra til direktoratets og resultatenhetenes evne til å løse samfunnsoppdraget. Det krever god helhetsforståelse og dialog med ledelsen i etaten. Som en del av divisjonens ledergruppe forventes det at du tar en aktiv rolle i ledelse og utvikling av divisjonen.

Skatteetaten er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle seg som leder. 

Arbeidsoppgaver

 • være pådriver for Skatteetatens digitale transformasjon og ta en drivende rolle i etatens utviklingsarbeid
 • operasjonalisere strategisk retning, tilrettelegge for og bidra til planlegging av nødvendig forretningsutvikling
 • sikre helhetlig og felles tilnærming i etatens utviklingsarbeid og bidra til økt brukerorientering
 • lede og videreutvikle avdelingen, som et ledende fagmiljø for forretningsutvikling
 • inspirere, motivere og lede meget kompetente medarbeidere
 • drive prosesser på tvers av mange enheter og sikre godt samarbeid internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde, særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet 
 • erfaring med forretningsutvikling og digital transformasjon på strategisk nivå fra kompleks virksomhet med dokumenterbare resultater 
 • erfaring som leder fra relevant virksomhet og på relevant strategisk nivå 
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • god innsikt i, og forståelse for statsforvaltningen og politiske prosesser 

Det er ønskelig med:

 •    erfaring med digital transformasjon og forretningsutvikling fra offentlig virksomhet  

Personlige egenskaper

 • du har god strategisk forståelse 
 • du er trygg i lederrollen, motiveres av å være leder og er villig til å utvikle deg i rollen 
 • du er utvikling- og resultatorientert med god gjennomføringsevne 
 • du har utpreget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • du har evne til å motivere og engasjere kunnskapsmedarbeidere på høyt nivå 
 • du har evne til å balansere strategisk og operativ utvikling

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksibel arbeidstid 
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør, kode 1060, med lønn kr 900 000 - 1 100 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.  

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor deler av intervjuene digitalt inntil videre.  

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  

Noe reisevirksomhet må påregnes.  

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon utvikling skal være en pådriver for utvikling av Skatteetaten og etatens evne til å løse samfunnsoppdraget. Divisjonen skal lage forslag til hvordan Skatteetaten kan løse sine oppgaver bedre, og bygge kunnskap om endringer i omverden som påvirker Skatteetatens arbeid.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner
Lucie Aunan
Fung. divisjonsdirektør