Skatteetaten søker ny avdelingsdirektør til avdeling analyse

Skatteetaten søker ny avdelingsdirektør til avdeling analyse
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør Analyse
Arbeidgiver:
Skatteetaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Et av Norges største analysemiljø trenger ny leder. Vi ser etter en avdelingsdirektør som ønsker å ta en ledende rolle, og være en sentral bidragsyter til utviklingen av analysearbeidet i etaten.  Avdelingen er ansvarlig for etatens arbeid med avansert analyse. Hos oss møter du 27 analytikere med bakgrunn fra blant annet samfunnsøkonomi, statistikk og samfunnsvitenskap. Avdelingen jobber med tjenester som effektmålinger, maskinlæring og analyse av større datamengder. Vi støtter analysearbeid i andre divisjoner i etaten og bidrar med underlag til etatsledelsens strategiarbeid. I tillegg samarbeider avdelingen med eksterne kunnskapsmiljø og koordinerer etatens forskningssamarbeid.  

Avdelingen koordinerer analysearbeidet og ressursene i etatens analysenettverk i arbeid med årlig analyseplan, plan for prosjekter og strategisk utvikling. Det samlede analysemiljøet i Skatteetaten består av mer enn 60 analytikere.

Analyse inngår i divisjon for utvikling, sammen med avdelingene for innovasjon og forretningsutvikling. Divisjonen har en sentral rolle i Skatteetaten og skal bidra til direktoratets og resultatenhetenes evne til å løse samfunnsoppdraget. Det krever god helhetsforståelse og dialog med ledelsen i etaten. Som en del av divisjonens ledergruppe forventes det at du tar en aktiv rolle i ledelse og utvikling av divisjonen. Skatteetaten er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle seg som leder.  

Arbeidsoppgaver

 • ta en drivende rolle i å gjøre Skatteetaten til en kunnskapsdrevet etat og videreutvikle bruken av avansert analyse og maskinlæring
 • lede og videreutvikle analyseavdelingen, som et ledende fagmiljø for analyse og kunnskapsutvikling
 • inspirere, motivere og lede meget kompetente medarbeidere
 • ta en ledende og koordinerende rolle for å sikre felles analysearbeid i alle etatens analysemiljøer
 • utvikle og kvalitetssikre analyseprosessen fra å identifisere behov og utvikling av analyseprodukter til hvordan produktene skal tas i bruk som beslutningsgrunnlag og i utvikling
 • drive prosesser på tvers av mange enheter og analysemiljøer i etaten

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde, særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet 
 • ledererfaring fra å lede høykompetent fagmiljø med dokumenterbare resultater 
 • erfaring fra å jobbe på strategisk nivå  
 • solid forståelse for hvordan maskinlæring og avansert analyse kan brukes for å utvikle virksomheten    
 • kunnskap om og erfaring fra analyse i utviklingsarbeid 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • erfaring med ledelse i en større, kompleks virksomhet 
 • god innsikt i, og forståelse for statsforvaltningen

Personlige egenskaper

 • du har god strategisk forståelse 
 • du er trygg i lederrollen, motiveres av å være leder og ønsker å utvikle deg i rollen 
 • du er analytisk, strukturert og resultatorientert 
 • du kommuniserer godt, og evner å skape fellesskap og godt samarbeid 
 • du er utviklingsorientert og leverer med høy kvalitet

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksibel arbeidstid 
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger  

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør, kode1060, med lønn kr 900 000 - 1 100 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor deler av intervjuene digitalt inntil videre.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Divisjon utvikling skal være en pådriver for utvikling av Skatteetaten og etatens evne til å løse samfunnsoppdraget. Divisjonen skal lage forslag til hvordan Skatteetaten kan løse sine oppgaver bedre, og bygge kunnskap om endringer i omverden som påvirker Skatteetatens arbeid.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner
Lucie Aunan
Fung. divisjonsdirektør