Er du vår nye seksjonssjef for Arkiv og journal?

Er du vår nye seksjonssjef for Arkiv og journal?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef Arkiv og journal
Arbeidsgiver:
Patentstyret
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Patentstyrets avdeling for virksomhetsstyring har en sentral rolle i videreutvikling av Patentstyret og består i dag av seksjonene Økonomi, HR og Arkiv og journal.
 
Vi søker nå etter en utviklingsorientert seksjonssjef til Arkiv og journal. Seksjonen har i dag ni medarbeidere som jobber for å sikre god dokumenthåndtering i Patentstyret. Seksjonen har ansvar for arkivområdet og utfører blant annet oppgaver knyttet til mottak og sending av post, journalføring av dokumenter, opprettelse av saker i saksbehandlingssystemene våre samt endringer i Patentstyrets varemerke-, design- og patentregistre.
 
Seksjonen har mange spennende oppgaver foran seg, blant annet anskaffelse av et nytt arkiv- og saksbehandlingssystem. Som seksjonssjef for Arkiv og journal vil du løfte seksjonens leveranser innen arkivområdet og styrke arkivforståelsen i Patentstyret. Som et ledd i denne satsningen skal det også innen kort tid ansettes en arkivar/arkivleder til seksjonen, og flere av medarbeiderne gjennomfører deltidsutdanning innen arkivfag.
 
Vi søker etter deg som har digital kompetanse, ledererfaring og et fremtidsrettet perspektiv. Det er en fordel om du har vært med på å gjennomføre satsninger og utvikling innen arkivtjenester tidligere. Du motiverer og videreutvikler medarbeiderne dine, og du er også motivert for å bidra inn i lederteamet i avdelingen.  
 
Du vil få ansvar for at Arkiv og journal leverer innovative og brukervennlige tjenester basert på fremtidsrettede teknologivalg. Hos oss får du muligheten til å videreutvikle prosesser, blant annet gjennom samarbeid med andre deler av virksomheten. 

Arbeidsoppgaver

 • Sikre drift, slik at seksjonen når avtalte mål samt utvikle seksjonen slik at den har riktig kapasitet og kompetanse
 • Utvikle tjenestene i seksjonen gjennom å ta i bruk nye digitale løsninger
 • Gjøre nødvendige prioriteringer av seksjonens ressurser i et helhetlig perspektiv
 • Styrke arkivforståelsen i virksomheten
 • Bidra til god styring og utvikling av avdeling for Virksomhetsstyring gjennom deltakelse i lederteamet i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant akademisk utdannelse på masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Ledererfaring
 • God digital kompetanse
 • Yrkeserfaring fra relevant virksomhet
 • God kunnskap om offentlig forvaltning
 • Arkivforståelse er en fordel
 • Forståelse for betydningen av IPR for næringsliv og samfunn er positivt
 • Personlig egnethet vektlegges spesielt

Personlige egenskaper

 • Utviklings- og resultatorientert, med god gjennomføringsevne
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Kunderettet og gode kommunikasjonsevner
 • Tydelig og styrkebasert lederstil med evne til å motivere og engasjere menneskene rundt deg

Vi tilbyr

 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i en velfungerende og fremtidsrettet organisasjon
 • gode muligheter til faglig og personlig vekst i et sterkt kompetansemiljø
 • mulighet til å påvirke og ta ansvar
 • fleksibel arbeidstidsordning og sommertid
 • gode hjemmekontorordninger
 • god pensjonsordning med mulighet for lån i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen utlyses som seksjonssjef med stillingskode 1211. Endelig lønnsfastsettelse og øvrige arbeidsbetingelser avtaler vi nærmere.
 
Generell informasjon
 
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller «hull» i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Av søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, vil minst én bli invitert til intervju dersom han/hun er kvalifisert. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet og har anledning til å trekke søknaden sin før offentlig søkerliste arkiveres.

Patentstyret foretar bakgrunnssjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Vi foretar ikke bakgrunnssjekk uten samtykke fra søkeren, og aktuelle kandidater vil motta nærmere informasjon om dette.

Om arbeidsgiveren

Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for immaterielle rettigheter direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Patentstyret hjelper næringslivet med å sikre de verdier som skapes gjennom nye produkter, innovasjon, forskning og utvikling. Vi behandler søknader og tilbyr tjenester i tilknytning til patent-, varemerke- og designrettigheter. Vi deltar i regionalt og internasjonalt samarbeid på immaterialrettsområdet, for å utvikle internasjonalt regelverk i tråd med norske interesser. Vårt arbeid skal bidra til å bedre norske bedrifters konkurranseposisjon og skape økonomisk vekst i det norske samfunnet. Vi er 250 dyktige medarbeidere og holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo

Våre konsulenter

Kristian Carlstedt
Seniorrådgiver