Vi søker en fremtidsrettet og faglig sterk direktør til å lede Helfo kontroll i Fredrikstad

Vi søker en fremtidsrettet og faglig sterk direktør til å lede Helfo kontroll i Fredrikstad
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Direktør Helfo kontroll
Arbeidgiver:
Helfo
Sted:
Fredrikstad
Søknadsfrist:
Løst

Samfunnets behov og brukernes forventninger er i forandring. Helfo må bedre kvaliteten i tjenestene til brukerne, samt oppnå ytterligere effektivisering og produktivitetsøkning. Digitalisering er det viktigste virkemiddelet for å levere bedre, raskere og mer effektive tjenester til samfunnet og brukerne. Helsedirektoratet og Helfo gjennomfører i perioden 2018 til 2021 et større digitaliseringsprogram på Helserefusjonsområdet. Formålet er blant annet at brukerne skal kunne selvbetjene sin helsehverdag på en enklere måte, samt at endringer i regelverk og digitale løsninger bidrar til enda bedre etterlevelse hos innbyggere og behandlere.

Utviklingen vil ha betydning for innretningen på Helfo kontroll sin oppgaveløsning. Saksporteføljen vil i større grad omfatte saker knyttet til økonomisk misbruk og bedrageri, nye arbeidsformer og samarbeidsformer må tas i bruk og det kreves både ny og annen kompetansesammensetning i oppgaveløsningen. Digitale løsninger må utvikles og tas i bruk for å innhente og sammenstille informasjon som bidrar til at de riktige sakene får oppmerksomhet.

 

Som ny direktør får du en unik mulighet til å være med på å forme fremtidens kontrollmiljø i Helfo

 

Vår nye direktør må ha solid ledererfaring og kunne vise til resultater fra tilsvarende funksjon i privat eller offentlig virksomhet, hvor utvikling og bruk av digitale løsninger står sentralt i all oppgaveløsning.

Den vi søker må ha evner til og erfaringer fra å arbeide strategisk for å nå organisasjonsmessige mål. For å lykkes i rollen må du ha kompetanse på å drive endringsprosesser, formulere målbilder og drive prosessene fremover mot tiltak og resultater. 

Du er tydelig i din kommunikasjon, og formidler informasjon til ulike målgrupper på en klar måte. Du knytter til deg fagekspertise, og gjennom å involvere og vise tillit, bidrar du kontinuerlig til å utvikle den enkelte medarbeider og organisasjonen.

Du er opptatt av og etablerer gode relasjoner med egne medarbeidere og andre miljøer i Helfo, samt med aktuelle samarbeidspartnere utenfor Helfo og Helsedirektoratet. Du formulerer og formidler visjoner og veivalg på en overbevisende måte, og inngir tillit og troverdighet i ulike situasjoner. 

Du inngår i Helfo direktør sin ledergruppe. Du evner å delta i krevende diskusjoner, vise empati og komme med konstruktive innspill. Du tar ansvar for å finne løsninger og gjennomføre disse i hele Helfos organisasjon.

Du må kunne identifisere deg med Helfo sine verdier og etiske plattform.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Utdanning og erfaring

  • Det kreves ledererfaring fra tilsvarende stilling i privat eller offentlig sektor.
  • Det kreves relevant utdanning på master-/hovedfagsnivå (gjerne innen jus, økonomi og/eller samfunnsvitenskap) og god juridisk forståelse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og målet er å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning. Dessuten ønsker vi å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn og legge til rette for personer med redusert funksjonsevne

 

Vi kan tilby

  • en spennende lederjobb med et bredt ansvarsområde og stor kontaktflate
  • løpende utvikling av deg som leder
  • et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
  • moderne lokaler sentralt i Fredrikstad (nye lokaler skal anskaffes i 2020)
  • fleksitidsordning
  • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Stillingen avlønnes som avdelingsdirektør (stillingskode 1060). Lønn i intervallet kr. 1.000.000 til 1.100.000.

 

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Capus, ved Partner Grete Andersen (91 13 70 05/ga@capus.no) eller Researcher Anne Kathrine Hagen (99 47 25 26/akh@capus.no).

 

Søknadsfrist: 16. oktober 2018.

 

Søknad og CV sendes elektronisk via stillingsutlysningen på www.capus.no eller www.nav.no.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt fra offentlighet. Søkeren vil i så tilfelle bli varslet om dette i forkant.

Om arbeidsgiveren

Helfo er en ytre etat av Helsedirektoratet og har ca. 530 medarbeidere fordelt på 22 kontorsteder. Vi forvalter årlig ca. 34 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har Helfo ansvar for administrasjon av fastlegeordningen, frikort for helsetjenester, Europeisk helsetrygdkort og behandlingstilbud ved fristbrudd. Vi har også ansvar for informasjons- og veiledningstjenester knyttet til helseportalen helsenorge.no

Helfo kontroll er en av fire nasjonale styringslinjer, og har i dag ca. 50 medarbeidere på 4 kontorsteder (Fredrikstad, Oslo, Tønsberg og Sola). Helfo gjør løpende justeringer i sin organisasjonsløsning. Fra 1. januar 2020 samles hele det nasjonale kontrollmiljøet i Fredrikstad, sammen med noen av Helfos øvrige fagmiljøer. Kontrollmiljøet i Fredrikstad vil få ca. 45-50 medarbeidere, og ledes av direktør og 3 seksjonssjefer. For mer informasjon om Helfo se www.helfo.no.

Våre konsulenter