Sykehusbygg søker prosjektcontroller

Sykehusbygg søker prosjektcontroller
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektcontroller
Arbeidsgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
TRONDHEIM
Søknadsfrist:
Løst

Sykehusbygg søker en prosjektcontroller som skal bidra i arbeidet med å bygge fremtidens sykehus i Norge. Stillingen har organisatorisk tilhørighet i team prosjektstyring i Avdeling kunnskapsutvikling, og rapporterer til teamleder for prosjektstyring.

 

Team prosjektstyring har et godt fagmiljø og skal levere godt kvalifiserte prosjektcontrollere til prosjektene, og sikre beste praksis på fagområdet. Teamet har også ansvaret for porteføljestyringen i Sykehusbygg som virksomhet. Som prosjektcontroller vil du i samarbeid med våre prosjektledere få en avgjørende rolle i samspillet mellom Sykehusbygg og rådgivere/entreprenører. Du skal bidra med god økonomi og prosjektstyring i prosjekter, og oppfølging av leverandørkontrakter. Det forventes at du skal bidra til å erfaringsoverføring mellom prosjekter, videreutvikle fagmiljøet, samt sikre standardisering innenfor rapportering og økonomistyring av prosjekter i porteføljen.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Økonomisk planlegging og oppfølging av prosjekt, samt være en aktiv utfordrer og pådriver for god økonomistyring i prosjektene
 • Bistand i arbeidet rundt kontraktstype/entrepriseform
 • Utarbeidelse og oppfølging av budsjett og prognose
 • Vedlikeholde prosjektinformasjon i prosjektstyringssystemet (PIMS)
 • Analyser og bistand ved rapportering, risiko- og usikkerhetsstyring
 • Endringsstyring/behandling i prosjektet jamfør fullmaktsmatrise
 • Bidra til utvikling av standardløsninger i Sykehusbygg sitt styringssystem
 • Generell administrativ bistand til prosjektleder
 • Kan bli aktuelt å fylle rollen som prosjektplanlegger

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, gjerne innen økonomiske fag, og eller prosjektstyring
 • Minimum 5 års erfaring innenfor prosjektcontrolling
 • Evne og kunnskap til strategisk økonomistyring og planlegging
 • Kunne vise til oppnådde resultater innenfor effektiv kontrakts og økonomistyring av prosjekt
 • Erfaring fra, og god kjennskap til prosjektstyringsverktøy. Gjerne erfaring med PIMS

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Som prosjektcontroller er det viktig for oss at du er selvstendig, tar ansvar, og er systematisk og strukturert. Du har høy arbeidskapasitet, er analytisk og evner å se helskap og sammenhenger.  Gode samarbeidsevner og teamorientering blir vektlagt.

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim eller i Oslo. Reisevirksomhet må påregnes.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og sykehusbygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Søknadsfrist: 13.01.2019

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med teamleder for prosjektstyring, Jørn Refsnes på telefon 952 21 470 i Sykehusbygg eller vår rådgiver i Capus Steinar Nilsen, telefon 99 10 04 36 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå. Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene. Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene. Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.

Våre konsulenter