Skatteetaten søker rådgivere/seniorrådgivere anskaffelser

Skatteetaten søker rådgivere/seniorrådgivere anskaffelser
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver/seniorrådgiver
Arbeidgiver:
SKATTEETATEN
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Skatteetaten har som mål å være ledende på anskaffelser i offentlig sektor. Etatens anskaffelser dekker et vidt område og omfatter blant annet IT-anskaffelser, konsulenttjenester, leie av lokaler, Facility Services og administrative varer og tjenester. Totalt anskaffer Skatteetaten årlig varer og tjenester for ca. 1,8 mrd. kroner. Seksjon anskaffelser i Skattedirektoratet har ansvaret for alle anskaffelser i Skatteetaten. Vi har et meget godt fagmiljø med 19 høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi jobber kategoribasert og samarbeider tett med ulike fagmiljøer og strategiske beslutningstagere for best mulig å dekke etatens behov for varer og tjenester.

 

Skatteetaten søker nå rådgivere/seniorrådgivere for gjennomføring av anskaffelser, fortrinnsvis innen kategoriene IT eller Facility Services.

Skatteetaten har et av Norges største IT-miljøer, som sikre at etaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranseevne på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt. Vi har et stort fokus på utvikling av nye og fremtidsrettede løsninger. Dette får vi til blant annet ved å føre strategisk dialog med leverandørmarkedet, hvor seksjon anskaffelser har en viktig rolle. Vi har en stor og spennende kontraktsportefølje som omfatter blant annet utstyrsavtaler, lisensavtaler, drifts- og tjenesteavtaler samt større utviklingsprosjekter.

Facility Services er et fagområde i rask utvikling. Skatteetaten har ambisjoner om å være med på å forme denne utviklingen gjennom fremtidsrettede anskaffelser, konstruktivt samarbeid med leverandørmarkedet og målrettet intern kompetanseheving. Skatteetatens ansatte arbeider fra 60 ulike lokasjoner, i hele landet, og gode tjenesteleveranser fra våre Facility Services-leverandører er avgjørende i arbeidet med å skape et godt, sikkert og produktivt fysisk miljø for alle våre ansatte og besøkende.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Arbeidsoppgaver:

 • gjennomføring av anskaffelsesprosesser
 • ansvar for egen kontraktsportefølje
 • gjennomføring av markedsdialog
 • planlegging og gjennomføring av forhandlinger
 • kontraktsforvaltning
 • utviklingsoppgaver innen metodikk, prosesser, rutiner og maler

 

Kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning på bachelor eller masternivå, fortrinnsvis innenfor jus, økonomi eller IT
 • erfaring fra de ovennevnte arbeidsoppgaver
 • kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser
 • fordel med erfaring med anskaffelser innen kategoriene IT eller Facility Services

 

Personlige egenskaper:

 • løsningsorientert
 • evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • gode samarbeidsegenskaper
 • evne til å tilegne deg og dele ny kompetanse
 • gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • trives med å jobbe utadrettet

 

Arbeidssted

Helsfyr, Oslo

 

Vi tilbyr:

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.
 • Stillingene lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364), årslønn fra kr. 580 000 – kr. 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

 

Søknadsfrist: 10.03.2019

 

Kontaktinfo:

Partner i Capus Jonas Rambæk, tlf. 932 42 133.

Seniorrådgiver i Skatteetaten Leif Christian Hammer, tlf. 909 60 095.

 

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

 

 

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Våre konsulenter