Rådgivere/seniorrådgivere anskaffelser – Jurister

Rådgivere/seniorrådgivere anskaffelser – Jurister
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver/seniorrådgiver
Arbeidgiver:
SKATTEETATEN
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Skatteetaten søker nå jurister som skal arbeide med gjennomføring av anskaffelsesprosesser.

Skatteetaten har som mål å være ledende på anskaffelser i offentlig sektor. Etatens anskaffelser dekker et vidt område og omfatter blant annet IT-anskaffelser, konsulenttjenester, leie av lokaler, Facility Services og administrative varer og tjenester. Totalt anskaffer Skatteetaten årlig varer og tjenester for ca. 1,8 mrd. kroner. Seksjon anskaffelser i Skattedirektoratet har ansvaret for alle anskaffelser i Skatteetaten. Vi har et meget godt fagmiljø med 19 høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi jobber kategoribasert og samarbeider tett med ulike fagmiljøer og strategiske beslutningstagere for best mulig å dekke etatens behov for varer og tjenester.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

 

Arbeidsoppgaver:

 • gjennomføring av anskaffelsesprosesser
 • ansvar for egen kontraktsportefølje
 • gjennomføring av markedsdialog
 • planlegging og gjennomføring av forhandlinger
 • anskaffelsesfaglig rådgivning, veiledning og kvalitetssikring
 • kontraktsforvaltning
 • utviklingsoppgaver innen metodikk, prosesser, rutiner og maler

 

Kvalifikasjoner:

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • erfaring fra ovennevnte arbeidsoppgaver
 • god kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • god kunnskap om kontraktsrett, forvaltningsrett og offentleglova
 • kunnskap og erfaring med standardavtaler

 

Personlige egenskaper:

 • løsningsorientert
 • evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • gode samarbeidsegenskaper
 • evne til å tilegne deg og dele ny kompetanse
 • gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • trives med å jobbe utadrettet

 

Arbeidssted

Helsfyr, Oslo

Vi tilbyr:

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.
 • Stillingene lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364), årslønn fra kr. 580 000 – kr. 900 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.

 

Søknadsfrist: 10.03.2019

 

Kontaktinfo:

Partner i Capus Steinar Nilsen, tlf. 991 00 436.

Seniorrådgiver i Skatteetaten Leif Christian Hammer, tlf. 909 60 095.

 

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av felleskapet. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Våre konsulenter