Rælingen kommune søker Avdelingsleder Forvaltning

Rælingen kommune søker Avdelingsleder Forvaltning
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingssjef forvaltning
Arbeidsgiver:
Rælingen Kommune
Sted:
FJERDINGBY
Søknadsfrist:
Løst

Avdeling forvaltning i Eiendomsenheten i Rælingen kommune har et total- og koordineringsansvar for drift, vedlikehold og utvikling av hele eiendomsporteføljen ut mot våre kunder. Avdelingens ansvarsområde favner hele bygningsmassen til eiendomsenheten.  Alle kontrakter / avtaler mellom enheten og våre kunder ligger til avdelingen, og krever tett samarbeid med andre avdelingsledere i enheten samt våre kunder. Avdelingen har også budsjett og økonomiansvar for sitt område. 

Stillingen som forvalter er en nøkkelstilling i eiendomsforvaltningen, og er med i ledergruppen av enheten. Vi søker en person som ønsker å være med å bygge opp og lede en bærekraftig eiendomsforvaltning, og som har en kombinasjon av juridisk, økonomisk og til dels teknisk kompetanse. Stillingens ansvar vil være å koordinere og systematisere eiendomsenhetens leveranser og forpliktelser overfor interne og eksterne samarbeidspartnere, samt oversikt over hva arealer brukes til i forhold til en bedre arealeffektivitet. Eiendomsenheten har per i dag ikke en ressurs som er ansvarlig for forvaltning, og dette vil være en spennende mulighet for den riktige kandidaten. Eiendomsenheten er en arbeidsplass med en hyggelig uformell tone og et sterkt og fremoverlent fagmiljø. Vi arbeider for å bygge hverandre opp til å bli de beste utgavene av oss selv som fagressurser og kolleger.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Bygge opp en ny avdeling på forvaltning
 • Bygge opp bransjestandardiserte leveranse- og kontraktsoppfølginger mot interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Jobbe aktivt med arealeffektivitet på eksisterende og nye bygg
 • Ansvarlig for forsikringsavtaler
 • Utarbeide og fremlegge gode beslutningsgrunnlag, både for intern og politisk behandling
 • Utviklingsarbeid i egen og andre avdelinger i enheten
 • Oppfølging av interne og eksterne kunder, og måling av kundetilfredshet

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, ønskelig med mastergrad innen eiendomsforvaltning. Lang erfaring fra tilsvarende stilling kan erstatte kravet til utdanning.
 • Lederfaring fra forvaltning av eiendommer, samt kjennskap til relevant regelverk
 • Ønskelig med ledererfaring fra boligsosial virksomhet
 • Erfaring med budsjett, rapportering og regnskap
 • Erfaring fra oppbygging av ny avdeling, eller erfaring med utviklingsarbeid innen forvaltning

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Denne rollen stiller spesielle krav til organiserings- og samarbeidsevner, og robuste lederegenskaper.

 

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

 

For nærmere informasjon om stillingen så kan du kontakte Partner i Capus, Grete Andersen (91137005/ga@capus.no).

Om arbeidsgiveren

Rælingen kommune har ca. 18 000 innbyggere og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige. I Rælingen vil vi ha gode levekår og utvikle gode nærmiljøer som bidrar til god folkehelse i befolkningen. Vi skal ta langsiktige hensyn til mennesker og miljø. Innbyggerne skal ha gode muligheter til å ha en sunn livsstil, oppleve et mangfold i aktivitetstilbud samt oppleve et lokalsamfunn og tjenestetilbud som gir trygghet, mestring og tilhørighet – og inkludere alle.

Eiendomsenheten er ansvarlig for eiendomsforvaltningen av rundt 40 bygg på tilsammen rundt 100 000m2. Enheten er også ansvarlig for forvaltningen av rundt 130 eide leiligheter i borettslag/sameier utover dette. Enheten har 41 ansatte, og 5 avdelinger. Forvaltningsansvaret består i å ivareta forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling av bygningsmassen, og steds- og samfunnsutvikling. Enheten er under stor utvikling de nærmeste årene for å oppnå en bærekraftig eiendomsforvaltning gjennom profesjonelle medarbeidere, kostnadseffektivitet, og riktig kvalitet.

Våre konsulenter