Vil du bli med på laget?

Vil du bli med på laget?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Rådgiver prosjektering
Arbeidsgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Søknadsfrist:
Løst

Byggherre: Helse Stavanger HF
Stavanger universitetssjukehus, SUS2023
Arbeidssted: Stavanger

Helse Stavanger HF skal bygge første byggetrinn av nytt universitetssjukehus på Ullandhaug i Stavanger. Prosjekteier/byggherre er Helse Stavanger HF. Målet er at første byggetrinn av nytt universitetssjukehus ferdigstilles i løpet av 2023.

Det skal ansettes en rådgiver prosjektering i Sykehusbygg HF, avd. Stavanger, for å bistå Prosjektleder prosjektering med å lede prosjekteringsarbeidet for SUS2023.

Arbeidsoppgavene til rådgiver prosjektering er å bistå Prosjektleder prosjektering med å følge opp at grupperingen som er tildelt kontrakt for å utføre prosjekteringen, utfører arbeidet i henhold til de forutsetningene og føringene som er gitt. Rådgiver prosjektering vil bli involvert i alle faser av prosjektgjennomføringen. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til Prosjektleder prosjektering.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Delta i organisering av prosjekteringsarbeidet innenfor avtalte rammer og i henhold til vedtatte mål.
 • Oppgaver og ytelser av administrativ, koordinerende, framdriftsmessig, økonomisk og organisasjonsmessig art vedrørende prosjekteringsarbeidet, herunder utarbeidelse av byggherrens beslutningsunderlag.
 • Bidra til at prosjektet faglig sett utvikles i samsvar med anerkjente metoder, prinsipper og løsninger.
 • Følge opp at prosjekteringsgruppen ivaretar sine kontraktsmessige forpliktelser, herunder forpliktelser innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), byggherreforskriften og offentlige krav
 • Bidra til god informasjon, samarbeid og kommunikasjon mellom prosjekteringsgruppen og øvrige aktører som byggherre, brukere, utførende og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra med kunnskap internt i prosjektet og til Sykehusbygg HF sentralt
 • Bidra i arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag iht valgt gjennomføringsstrategi og i prosessen med tildeling av kontrakter.
 • Sørge for at prosjekteringsgruppen utarbeider nødvendig arbeidsunderlag i gjennomføringsfasen.
 • Delta i tilrettelegging for LEAN gjennomføring i prosjektering og på byggeplass

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere teknisk utdannelse fra universitet/høyskole
 • Erfaring fra prosjekt og prosjekteringsledelse i tilsvarende prosjekt, gjerne i offentlig regi
 • Erfaring fra sykehusprosjekter eller prosjekter med tilsvarende kompleksitet og størrelse
 • God kjennskap til og erfaring fra komplekse prosjekter med bruk av ulike former for kontrakts/-entreprisestrategier og samhandlingsmodeller.
 • Erfaring med og god kunnskap om Lov og forskrift om offentlige anskaffelse
 • Erfaring med og kjennskap til LEAN gjennomføring og VDC

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Effektiv og systematisk
 • Godt humør og engasjement
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Helhetstenkende
 • Effektiv og pålitelig

Arbeidssted vil være ved prosjektkontoret på Ullandhaug i Stavanger. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og sykehusbygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

Søknadsfrist: 28.02.2019

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk på stillingen». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med vår prosjektleder prosjektering Therese Øvernes tlf. 410 48 071 eller vår rådgiver i CAPUS Kristian Lennertzen, telefon 916 16 073.

 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå.
Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.
Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.
Sykehusbygg HF utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og oppgaver innenfor eiendomsområdet.

Våre konsulenter