Kommunikasjonsdirektør

Kommunikasjonsdirektør
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Kommunikasjonsdirektør
Arbeidsgiver:
DIREKTORATET FOR E-HELSE
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Vi søker en kommunikasjonsdirektør som skal være med å formidle vårt samfunnsoppdrag.  

Direktoratet for e-helse skal utvikle strategier og etablere standarder slik at vi kan realisere og forvalte digitale, nasjonale e-helseløsninger. Målet er en effektiv helsetjeneste med høy kvalitet.  

Som kommunikasjonsdirektør vil du utvikle og lede det interne og eksterne kommunikasjonsarbeidet i Direktoratet for e-helse. Vi ønsker at du er en erfaren leder som setter retning, gir trygghet og gode råd. Du må kunne håndtere en krevende hverdag i en stor sektor med mange interessenter og aktører, og et direktorat som fortsatt er ungt og i stadig endring. Du er entusiastisk og en pådriver for at Direktoratet for e-helse når ut med sitt budskap til sine målgrupper. Du vet hvordan vi kan benytte ulike kanaler i vårt kommunikasjonsarbeid for å understøtte vårt samfunnsoppdrag. Internt er vi opptatt av å oppnå en god informasjonsflyt som bidrar til en åpen og samarbeidende kultur.  

Stillingen er fast og for tiden plassert i Divisjon strategi. Stillingen medfører personal-, strategisk- og operasjonelt lederansvar.  

Arbeidsoppgaver

Du skal

 • bidra til at Direktoratet for e-helse når ut med et klart budskap til sine målgrupper og får en hensiktsmessig plass i samfunnsdebatten
 • videreutvikle og følge opp direktoratets kommunikasjonsstrategi
 • lede, utvikle, forbedre og effektivisere direktoratets kommunikasjonsarbeid internt og eksternt
  gi kommunikasjonsfaglig bistand til direktøren og ledergruppen
 • lede arbeidet med samfunnskontakt, omdømmebygging, mediehåndtering og krisekommunikasjon
 • være en talsperson til pressen ved behov
 • lede og utvikle kommunikasjonsavdelingen hvor du har personal- og budsjettansvar, og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. 

Det utredes nå en ny IKT organisering for Direktoratet for e-helse med etablering av en nasjonal tjenesteleverandør fra 2020. Kommunikasjonsdirektøren vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.  En slik omorganisering kan medføre tilpasninger i kommunikasjonsdirektørens rolle og ansvar. 

 Andre kommunikasjonsoppgaver kan også kunne bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vår nye kommunikasjonsdirektør må inneha solide ferdigheter fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid. For å lykkes i rollen er det viktig at du har kompetanse til å analysere, strukturere og formidle informasjon på en enkel og effektiv måte. 

Du evner å balansere strategisk arbeid med driftsoppgaver, og er en pådriver for et åpent, tydelig og synlig direktorat – både eksternt og internt. Den rette kandidaten er engasjert, evner å bygge relasjoner og har stor gjennomføringsevne. 

Som leder i Direktoratet for e-helse må du ha gode dokumenterte lederegenskaper. Du identifiserer deg med verdiene våre handlekraftig, ansvarlig, tett på og tydelig. Vi ser etter en leder som har vilje og evne til å tenke nytt og utvikle organisasjonen. Du er god til å lytte og finner løsninger i komplekse arbeidsprosesser. Du har solid kunnskap om digitalisering og erfaring fra digitaliserings-/endringsprosesser. Det er også viktig at du har erfaring med budsjett og personalansvar. 

Vi søker deg med relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå, minimum masternivå. I noen tilfeller kan lang og relevant erfaring kompensere for kravet om høyere utdanning. Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 

Ønskelige kvalifikasjoner: 
Det er ønskelig at du har erfaring fra helsesektoren og fra arbeid med politiske beslutningsprosesser.

Vi tilbyr

 • stilling som avdelingsdirektør (stillingskode 1060)med årslønn som tilsvarer kr 871 300 – 1 046 600 (lønnstrinn83- 90), avhengig av søkerens kvalifikasjoner
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statenspensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • moderne lokaler på Skøyen

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyrdeg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger 

Vi i Direktoratet for e-helse skal gjenspeile hele Norges befolkning og vi ønsker alle kvalifiserte søkere uansett alder, kjønn og bakgrunn, velkommen! Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi tilrettelegger gjerne arbeidsplassen for deg som har behov for det. 

Har du noen spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Capus ved Grete Andersen (911 37005/ga@capus.no) eller Baard Storsveen (413 18 700/bs@capus.no).

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Vi realiserer og forvalter nasjonale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi jobber for et enklere helse-Norge

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner