HR-leder ved Institutt for medisinske basalfag

HR-leder ved Institutt for medisinske basalfag
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
HR-leder ved Institutt for medisinske basalfag
Arbeidsgiver:
Universitetet i Oslo (UiO)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Vi søker en trygg og utviklingsorientert leder til Seksjon for personal og HMS, som kan støtte opp om god ledelse og utvikling av våre ansatte og vår organisasjon. Personalfunksjonen ved Det medisinske fakultet er desentralisert til instituttene. Seksjon for personal og HMS består av fire erfarne medarbeidere i tillegg til leder, inkludert en medarbeider med rollen som HMS-koordinator. HR-lederen er en sentral rådgiver for instituttledelsen og øvrige linjeledere på instituttet i HR- og HMS-saker. Stillingen rapporterer til administrasjonssjef, og vil inngå i administrasjonssjefens ledergruppe sammen med fire andre seksjonsledere.

Vi søker en HR-leder som evner å utvikle og koordinere seksjonens tjenester slik at de oppleves som brukervennlige og effektive for instituttets ansatte, og som oppmuntrer og støtter seksjonens ansatte til å yte sitt beste. Instituttet har ambisjoner om å styrke seksjonens tjenester på flere områder, og ønsker en leder som kan bidra til å holde trykket oppe i prioriterte utviklingsprosesser. En sentral oppgave er kompetanseutvikling for våre forskningsgruppeledere og øvrige linjeledere.

Du har solid personalfaglig kompetanse og skal sørge for kvalitetssikring av seksjonens leveranser og god forvaltning av retningslinjer og rutiner. Du vil også koordinere ivaretakelsen og videreutviklingen av instituttets HMS-arbeid. HR-leder samarbeider også tett med fakultetets administrasjon og inngår i et nettverk av HR-ledere på fakultetet.

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og fagansvar for seksjonen (4 medarbeidere)
 • Veiledning, rådgivning og støtte til linjeledere, herunder rådgivning og saksbehandling i krevende personalsaker og varslingssaker
 • Kvalitetssikring av saker som skal behandles i ulike organer på institutt-, fakultets- eller UiO-nivå
 • Legge til rette for gode og effektive rekrutteringsprosesser
 • Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av lønnsforhandlinger
 • Arbeidsmiljøutvikling, planlegging, veiledning og gjennomføring av medarbeiderundersøkelse
 • Bistå i planlegging, koordinering og oppfølging av instituttets HMS-arbeid
 • Andre personalfaglige og HMS-relaterte oppgaver

Kvalifikasjonskrav 

 • Høyere relevant utdanning på masternivå. Realkompetanse i form av relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med personalforvaltning i offentlig sektor
 • Relevant ledererfaring
 • Bred kompetanse innen relevant lov- og avtaleverk
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Gode ferdigheter i bruk av relevante IT-systemer som arbeidsverktøy
 • Erfaring fra systematisk HMS-arbeid er en fordel
 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er en trygg leder som skaper resultater sammen med andre
 • Du kommuniserer godt og tydelig
 • Du er engasjert, løsningsorientert og opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Du er strukturert og dyktig til å involvere og delegere
 • Du har god organisasjonsforståelse og samarbeider godt med andre

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seksjonssjef i stillingskode 1211 i lønnstrinn 72-78 (670 100 – 768 500) avhengig av kompetanse og erfaring. Høyere lønnsplassering kan vurderes for særlig kvalifiserte kandidater.
 • Et hyggelig, internasjonalt arbeidsmiljø i stadig utvikling med spennende utfordringer
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

 

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift (http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/ia/)vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Våre konsulenter

Kristine Sandstå
Seniorrådgiver