Sikkerhetsrådgiver til fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap

Sikkerhetsrådgiver til fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Sikkerhetsrådgiver Beredskap
Arbeidsgiver:
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Hvordan jobber NAV med sikkerhet?

Er du en person som kan ligge våken om natta og fundere på hvordan sikkerhetsprosesser kan optimaliseres? Hvordan man bør innrette dialogen med virksomhetsledelsen på en slik måte at det vekker interesse og involvering? Eller hvordan skal man bygge et styringssystem for sikkerhet slik at det gjenspeiler hvordan linjeorganisasjonen faktisk ønsker å arbeide og samtidig være i tråd med risikoappetitten? Da bør du lese mer om muligheten for å jobbe med sikkerhet i NAV.

NAV har de siste årene vært gjennom en omfattende digital transformasjon av hele verdikjeden som fundamentalt endrer tjenesteutviklingen og påvirker arbeidsform og teknologivalg. Denne endringsreisen kommer til å vedvare i årene som kommer og det er nødvendig å revitalisere sikkerhetsarbeidet i tråd med de endringene virksomheten har vært gjennom.

Nå får du en unik mulighet til å være med og påvirke denne endringen og styrke samfunnssikkerhet og beredskapsområdet i en av Norges største offentlige virksomheter.

Sikkerhetsseksjonen består i dag av 10 medarbeidere og har et strategisk ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i NAV. Det inkluderer overordnet ansvar for beredskapsplanleggingen til NAV, vedlikehold av strategiske beredskapsplaner, samt øvelseshjul, evaluering og kontinuerlig forbedring. Sikkerhetsseksjonen har også ansvaret for dialogen med etaten knyttet til sikkerhet og beredskap og fagområdet for samfunnssikkerhet og beredskap driver dette nettverket.

Arbeidsopppgaver:

Rollen er ansvarlig for videreutvikling og vedlikehold av metodeverk og beredskapsplaner i NAV, dette inkluderer gjennomføring av Business Impact Assesment, utarbeidelse av scenariobaserte tiltakskort, lage årshjul for beredskapsøvelser, samt evaluering og test av beredskapsøvelser.

Det må også påregnes at rollen involveres i å støtte ytre etat (fylkesmenn/sikkerhetskoordinatorer) gjennom lokale sikkerhetsbesøk, gjennomføring av egenkontroll og måling av sikkerhetstilstanden på det lokale NAV-kontoret.

Enkelte oppgaver i Sikkerhetsseksjonen vil kreve sikkerhetsklarering og uten slik klarering kan arbeidstakeren ikke jobbe med disse oppgavene. Oppstår en slik situasjon må arbeidstakeren påregne å utføre seksjonens øvrige oppgaver slik de til enhver tid er.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som er endringsvillig, strukturert, positiv og selvgående.

Krav til kompetanse:
 

  • Master eller tilsvarende (minst 4 år). Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
  • Erfaring med strategisk beredskapsstyring
  • Erfaring med risikostyring
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:
 

  • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), lønnsspenn fra kr. 655 400 til kr. 883 100. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
  • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

NAV legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnings bakgrunn eller hull i CV. Vi tilrettelegger arbeidsforholdene ved behov. NAV jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.

Om arbeidsgiveren

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller “hull i CV” om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentligsøkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Våre konsulenter