Ønsker du å være med på utviklingen av fremtidens e-helseløsninger?

Ønsker du å være med på utviklingen av fremtidens e-helseløsninger?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Leder for avdeling journal og helsepersonelltjenester
Arbeidsgiver:
Direktoratet for e-helse
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Ønsker du å være med på utviklingen av fremtidens e-helseløsninger? Vi skal styrke områdene journal og helsepersonelltjenester og vil ha med deg på laget!

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Direktoratet skal legge til rette for nasjonal samordning og en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Vår visjon er å skape et enklere Helse-Norge.

Til vår nyopprettede Avdeling journal og helsepersonelltjenester søker vi en avdelingsleder. Du vil få ansvar for å etablere en avdeling som skal bidra til bedre pasientjournalløsninger og helsepersonelltjenester. Avdelingens viktigste oppgave vil være å følge opp og utvikle prosjekter som styrker løsninger som understøtter helsepersonellets arbeid.

Stillingen er fast og for tiden plassert i Divisjon strategi.  Avdelingen vil bestå av ca. seks fagressurser, men vil kunne vokse over tid. 

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver blir blant annet å:

 • utvikle strategien for Helsepersonelløsninger gjennomføre og bidra til prosjekter som realiserer vedtatte helsepersonelltjenester. Eksempler på digitale helsepersonelløsninger er nasjonal kjernejournal, e-resept og grunndata.
 • prosjekteierskap av EPJ-løftet
 • koordinere direktoratets arbeid knyttet til Akson
 • koordinere direktoratets arbeid knyttet til Helseplattformen
 • utvikle, lede og bidra til prosjekter som omfatter integrasjoner med EPJ-leverandører
 • samle og formidle e-helse behov fra helsepersonellperspektivet
 • kontaktpunkt for journalleverandørene, herunder gjennomføring av generelle leverandørmøter og dialoger
 • etablere rolle som helsepersonellombud og bidra i direktoratets prosjekter med helsepersonellets perspektiv

Andre arbeidsoppgaver innen fagområdet kan bli tillagt stillingen. 

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant høyere utdannelse på masternivå. Lang og svært relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for lavere utdannelsesnivå.
 • bred erfaring fra behovskartleggingsarbeid, digitaliseringsarbeid og/eller helsepersonelltjenester
 • bred erfaring fra strategisk arbeid, herunder aktørsamarbeid på tvers for felles måloppnåelse
 • erfaring fra prosjektarbeid, særlig knyttet til håndtering av mange interessenter, avhengigheter og forutsetninger
 • god systemforståelse for sluttbrukertjenester, integrasjoner og forretnings- og løsningsutvikling.
 • interesse for teknologi og utvikling av digitale verktøy, herunder erfaring fra smidig tilnærming til utvikling
 • gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

Vi ønsker også at du har:

 • ledererfaring med budsjett-, personal- og fagansvar
 • erfaring fra helsesektoren
 • erfaring fra leverandørmarkedet
 • erfaring med tjenesteinnovasjon og tverrfaglig samarbeid
 • erfaring fra gevinstrealiseringsarbeid
 • sertifisering i prosjektledelse
 • erfaring fra offentlig sektor

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som brenner for teknologi og motiveres av nye utfordringer. For å lykkes i stillingen, er det avgjørende at du har evne til å samarbeide og bygge gode relasjoner på tvers av ulike fagmiljøer. Du er en pådriver som lett engasjerer deg i små og store prosjekter der du kan bidra md din faglige ekspertise. Du er analytisk og setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger. Er du i tillegg strukturert, målorientert og har gode gjennomføringsevner til tross for høyt arbeidstempo? Da kan de hende at vi ser etter nettopp deg!

Vi tilbyr

 • stilling som Avdelingsleder/Avdelingsdirektør (stillingskode 1407/1060) med årslønn som tilsvarer kr 694 400 – 967 400 (lønnstrinn  74 – LTR 86), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.  
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler på Skøyen

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.  

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Har du noen spørsmål om stillingen?
Ta gjerne kontakt med Capus ved Partner Grete Andersen, tlf.: 911 37 005 eller Rådgiver Kristine Sandstå, tlf.: 977 29 641.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal styring og koordinering i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Vi skal tilrettelegge for en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere Helse-Norge. Våre verdier er lærende, oppriktig og samlende.

Våre konsulenter

Kristine Sandstå
Seniorrådgiver