Vi ser etter deg som ønsker å være med på utviklingen av fremtidens e-helseløsninger?

Vi ser etter deg som ønsker å være med på utviklingen av fremtidens e-helseløsninger?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Leder for avdeling innbygger
Arbeidsgiver:
Direktoratet for e-helse
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Ønsker du å være med på utviklingen av fremtidens e-helseløsninger? Vi skal styrke innbyggerområdet og vil ha med deg på laget!

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Direktoratet skal legge til rette for nasjonal samordning og en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere Helse-Norge.

Til vår nyopprettede Avdeling for innbyggerområdet søker vi en avdelingsleder. Du vil få ansvar for å etablere en avdeling som skal bidra til å samle og formidle e-helse behov fra innbyggerperspektivet. Vår viktigste oppgave er å utvikle prosjekter og løsninger som styrker samhandling mellom hjemmeboende pasienter og helsepersonell.
Stillingen er fast og for tiden plassert i Divisjon strategi.  Avdelingen vil bestå av ca. fem fagressurser, men vil kunne vokse over tid.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver blir blant annet å:

 • Utvikle strategien for innbyggerområdet i samarbeid med relevante miljøer
 • etablere, utvikle og lede den nye avdelingen
 • delta i direktoratets utviklingsarbeid
  bidra til god samhandling og koordinering internt og eksternt slik at innbyggerperspektivet ivaretas i sentrale e-helse prosesser og relasjoner med relevante aktører ivaretas
 • samle og formidle e-helse behov fra innbyggerperspektivet
 • bidra og legge til rette for at prosjekter som realiserer vedtatte innbyggertjenester blir gjennomført
 • etablere og eie aktiviteter og prosjekter som styrker samhandling mellom innbyggere/hjemmeboende pasienter og helsepersonell
 • dialog med andre etater, KS og helseforetak relatert til innbyggertjenesten og digital hjemmeoppfølging
 • kontakt med og oppfølging av leverandører av innbyggertjenester
 • utvikle, lede og bidra til prosjekter som styrker samhandling mellom hjemmeboende pasienter/brukere og helsepersonell, eks digital hjemmeoppfølging
 • etablere rolle som brukerombud og bidra til at direktoratets prosjekter har brukerens/pasientens perspektiv

Andre arbeidsoppgaver innen fagområdet kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant høyere utdannelse på masternivå. Lang og svært relevant arbeidserfaring kan i noen tilfeller kompensere for lavere utdannelsesnivå.
 • bred erfaring fra digitaliseringsarbeid og/eller sluttbrukertjenester
 • bred erfaring fra strategisk arbeid
 • erfaring med prosjektarbeid, særlig knyttet til utvikling og implementering av sluttbrukertjenester
 • god systemforståelse, særlig knyttet til utvikling av sluttbrukertjenester og integrasjoner til disse
 • interesse for teknologi og utvikling av digitale verktøy
 • gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

Vi ønsker også at du har:

 • ledererfaring med budsjett-, personal- og fagansvar
 • erfaring fra helse- og omsorgssektoren
 • erfaring fra design/utvikling av brukerprosesser
 • erfaring fra offentlig sektor

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som brenner for teknologi og motiveres av nye utfordringer. For å lykkes i stillingen, er det avgjørende at du har evne til å samarbeide og bygge gode relasjoner på tvers av ulike fagmiljøer. Du er en pådriver som lett engasjerer deg i små og store prosjekter der du kan bidra md din faglige ekspertise. Du er analytisk og setter deg raskt inn i komplekse problemstillinger. Er du i tillegg strukturert, målorientert og har gode gjennomføringsevner til tross for høyt arbeidstempo? Da kan de hende at vi ser etter nettopp deg!

Vi tilbyr

 • stilling som Avdelingsleder /Avdelingsdirektør (stillingskode 1407/1060) med årslønn som tilsvarer kr 694 400 – 967 400 (lønnstrinn  74 – LTR 86), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. 
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler på Skøyen

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål.  

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Har du noen spørsmål om stillingen?
Ta gjerne kontakt med Capus ved partner Grete Andersen, tlf.: 911 37 005 eller rådgiver Kristine Sandstå, tlf.: 977 29 641.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal styring og koordinering i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Vi skal tilrettelegge for en
helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere
Helse-Norge. Våre verdier er lærende, oppriktig og samlende.

Våre konsulenter

Kristine Sandstå
Seniorrådgiver