Avdelingsdirektør utredning

Avdelingsdirektør utredning
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør utredning
Arbeidgiver:
Direktoratet for e-helse
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Direktoratet for e-helse søker nå etter en handlekraftig, engasjert og målrettet leder til stilling som avdelingsdirektør i Avdeling utredning. Som avdelingsdirektør utredning får du muligheten til å ta et betydelig ansvar for den nasjonale satsingen på e-helse.

Avdeling utredning har ansvar for utredninger og en rekke strategiske prosjekter, f.eks. prosjektene knyttet til samhandlingsløsning og kommunal journal, og velferdsteknologi. Til denne avdelingen ligger også ledelse av helsefaglig råd og koordinering av høringer.

Avdelingsdirektøren vil være en del av den utvidede ledergruppen i direktoratet og rapportere til direktør for Divisjon strategi og portefølje. 

Som avdelingsdirektør skal du blant annet ha ansvar for:

 • ledelse og videreutvikling av medarbeiderne og avdelingen
 • strategiske utredninger på oppdrag fra departementet
 • gjennomføring av utvalgte prosjekter og programmer
 • levere og videreutvikle kompetanse innen utredning og prosjektgjennomføring
 • bidra til at den nasjonale strategien innen e-helse med handlingsplan understøtter medisinskfaglig nytte
 • understøtte metoder og verktøy til utredninger i henhold til utredningsinstruksen

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå. Lang og svært relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning
 • dokumentert ledererfaring, inkludert personalansvar, fra større virksomhet (gjerne konsulentvirksomhet)
 • erfaring med eierstyring av større prosjekter eller programmer
 • erfaring med digitalisering og teknologi som strategisk virkemiddel
 • erfaring med offentlig forvaltning og virkemiddelapparatet

Arbeidsspråket og all dokumentasjon er på norsk og det er derfor et krav om at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Vi ønsker oss også at du har:

 • helsefaglig basis- eller etterutdanning
 • erfaring fra helsesektoren
 • kjennskap til og forståelse for utfordringene i helse- og omsorgssektoren
 • kjennskap til digitalisering i kommunesektoren
 • erfaring fra arbeid med strategietablering og strategioppfølging
 • erfaring fra ledelse av større endringsprosesser

Personlige egenskaper

Vi søker en handlekraftig, engasjerende og målrettet leder. Du er strategisk og fremtidsrettet, og favner et tverrfaglig perspektiv når behov skal utredes og prioriteres. Du har stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og være resultat- og utviklingsorientert

Som leder i Direktoratet for e-helse må du være faglig sterk, åpen og samarbeidsorientert. Som leder og kollega er du en god administrativ tilrettelegger, en tydelig kulturbygger og en god relasjonsskaper.
Det stilles krav til solid lederkompetanse, personlig integritet og å kunne vekke tillit både internt, og som representant for sentrale helsemyndigheter.

Det blir lagt vekt på god rolleforståelse og på at søkeren er personlig egnet.

Vi tilbyr

 • stilling som 1060 Avdelingsdirektør med årslønn som tilsvarer kr fra 906 000 til 1 060 700 (lønnstrinn  84-90), avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • moderne lokaler på Skøyen
   

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger

Vi i Direktoratet for e-helse skal gjenspeile hele Norges befolkning og vi ønsker alle kvalifiserte søkere uansett alder, kjønn og bakgrunn, velkommen! Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi tilrettelegger gjerne arbeidsplassen for deg som har behov for det.

Søknadsfrist: Løst

Har du noen spørsmål om stillingen?
Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Capus ved Baard Storsveen (Tlf: 413 18 700 eller mail: bs@capus.no).

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Vi realiserer og forvalter nasjonale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi jobber for et enklere helse-Norge.

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner