Sikkerhetsleder / Direktør for strategisk sikkerhetsstab

Sikkerhetsleder / Direktør for strategisk sikkerhetsstab
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Sikkerhetsleder / Direktør for strategisk sikkerhetsstab
Arbeidsgiver:
Politiets IKT-tjenester
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Politiets oppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet. I dette arbeidet er effektiv bruk av IKT en kritisk suksessfaktor. Løsningene politiet bruker i sine operasjoner, er utviklet eller forvaltet av Politiets IKT-tjenester (PIT).
 

Kriminaliteten tar nye former og politiet må endre seg. Det gir oss viktige oppgaver i arbeidet med å digitalisere politiet. Vi skal videreutvikle politiets digitale og mobile løsninger på alle områder – fra selvbetjeningsløsninger for borgerne i Norge til bekjempelse av ulovlig opphold og terror. For å kunne det, trenger vi de beste på laget. Og gode ledere til å vise vei. 
 

Politiets IKT-tjenester er stadig i endring og til vår nyopprettede strategiske sikkerhetsstab søker vi nå en faglig sterk avdelingsdirektør i rollen som sikkerhetsleder, 
 

Sikkerhetsleder vil være en premissgiver innen utviklingen og implementeringen av sikkerhetsarbeidet i Politiets IKT-tjenester, men også inn mot Politi- og  lensmannsetaten.

I dette ligger det at sikkerhetsleder skal organisere og lede sikkerhetsarbeidet på vegne av direktøren. 
Sikkerhetsleder leder den strategiske sikkerhetsorganisasjonen i PIT og rapporterer direkte til direktør for Politiets IKT-tjenester, og vil være en del av direktørens ledergruppe.  
  
I tillegg til det faglige ansvaret vil Sikkerhetsleder ha personalansvar og oppfølging av sikkerhetsstaben på ca. 3-5 personer. 
Sikkerhetsleder skal sørge for at sikkerhetssamarbeidet koordineres med andre relevante funksjoner internt, som: den utøvende sikkerhetsfunksjon, beredskap, arkivtjeneste, HR, HMS og personvern. 

Politiets IKT-tjenester er en stor virksomhet hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Som leder hos oss må du motiveres av å være i en lederrolle, ønske å bruke tid på lederskap og være villige til å utvikle eget lederskap.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utarbeide, implementere og forvalte sikkerhetsstrategi og styrende dokumenter
 • Rådgiver for direktør og ledergruppen i Politiets IKT-tjenester, i sikkerhetsspørsmål og det vil også være behov for rådgiving i politietaten og inn mot etatsledelsen  
 • Bidra til helhetlig ledelse av og oppnåelse av strategiske mål for Politiets IKT-tjenester som medlem av direktørens ledergruppe 
 • Samarbeide tett med enhetene i Politiets IKT-tjenester og i etaten på informasjonssikkerhet
 • Sørge for at styring på sikkerhetsområdet inkorporeres og koordineres med øvrige styringsparametere
 • Utarbeide overordnede trusselvurderinger, hendelsesrapporter og oversikt over iverksatte sikringstiltak
 • Ansvar for å koordinere sikkerhetssamarbeidet med andre relevante myndigheter
 • Aktivt drive holdningsskapende arbeid, spre kunnskap og være en pådriver for fagfeltet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole på masternivå. Særlig relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdanning
 • Ledererfaring fra informasjonssikkerhet i store organisasjoner med omfattende og variert IT portefølje
 • Inngående kunnskap om gjeldende lovverk og forskrifter som berører sikkerhetsarbeidet
 • Solid kunnskap om sikkerhetsaspektet knyttet til skytjenester og skysikkerhetstematikk
 • Kunnskap innen sikkerhetsrammeverk som bl. a. ISO/IEC 27001, ITIL, COBIT, NIST
 • Kompetanse innen forebyggende sikkerhet, risikoanalyse og krypto
 • Kompetanse innen objekt-, personell-, eller personsikkerhet
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41
 • Må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig 

Personlige egenskaper

 • Meget gode kommunikasjonsevner
 • God evne til planlegging og strukturering 
 • Høy gjennomføringsevne
 • Selvstendig og helhetsorientert
 • God på relasjonsbygging og samarbeid  
 • Beslutningsdyktig og målbevisst
 • Kreativ og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua
 • Stillingen avlønnes som 1060 avdelingsdirektør i lønnsspenn kr. 980 000 – 1 175 500, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

 

Stillingen er unntatt Arbeidsmiljøloven § 10-12,  om arbeidstidsbestemmelser.  

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon). Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Våre konsulenter

Arne H. Underdal-Loktu
Partner
Ida Samuelsen
Researcher