Er du vår nye Produksjonsadministrator & Innlesingsveileder?

Er du vår nye Produksjonsadministrator & Innlesingsveileder?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Produksjonsadministrator/Innlesingsveileder
Arbeidgiver:
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst
NLB arbeider aktivt for å nå ut til nye lånere og spre gode leseropplevelser til flere. Bak dyktige innlesere og moderne teknologi finnes det et hyggelig og tverrfaglig kompetansemiljø som søker en driftig produksjonsadministrator/innlesingsveileder.

Rollen er to-delt. Som innlesingsveileder vil du ha det overordnete ansvaret for å sikre at den innleste lydbokproduksjonen tilfredsstiller kravene i NLBs retningslinjer for innlesing. Du vil ha det faglige ansvaret for oppfølgingen av innleserne. Dette omfatter blant annet å:
 • Gi veiledning og støtte når det gjelder språk, formidling, stemmebruk og innspillingsteknikk
 • Lytte til produksjoner og gi muntlige og skriftlige tilbakemeldinger
 • Kjenne til og holde deg oppdatert om alle som leser inn bøker for NLB og deres kompetanse
 • Sørge for at NLB har et tilstrekkelig antall godkjente innlesere og et variert nok stemmetilfang tilgjengelig til enhver tid
 • Rekruttere og lære opp nye innlesere, og sette dem inn i programvare, retningslinjer og praktiske rutiner. 

Som produksjonsadministrator skal du sette i gang og følge opp produksjoner i tråd med bestillinger og fastlagte prioriteringer, og legge til rette for at produksjonen av lydbøker oppfyller målene i virksomhetsplanen. Produksjonsadministratoren har ansvaret for hele saksbehandlingen fra en produksjon blir bestilt til lydboka er tilgjengelig for utlån. Arbeidsoppgaver omfatter blant annet å:
 • Organisere internt møte der det besluttes om leseoppdrag
 • Inngå kontrakter for leseoppdrag
 • Utarbeide honorargrunnlag for ferdigstilte bøker, og behandle honorarkrav og fakturaer
 • Utarbeide produksjonsrapporter
 • Sikre god kommunikasjon mellom virksomheten og innleserne.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Høyere utdannelse på minimum bachelornivå. Realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum to års relevant arbeidserfaring er en fordel
 • Pedagogiske og relasjonelle ferdigheter
 • Svært gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Metodisk, strukturert og løsningsorientert
 • Samarbeidsvillig, omgjengelig og initiativrik
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

NLB ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort, iht. offentlighetsloven, selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Vi tilbyr:
 • Lønn kr. 530.000 – kr. 580.000, for spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • Gunstig pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fine lokaler i Oslo sentrum med kort vei til offentlig transport 
 • Mulighet til å arbeide i en samfunnsnyttig virksomhet i stor utvikling. 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Johannes Westersø i Capus (95179169/jwe@capus.no).

Om arbeidsgiveren

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese trykt tekst og vanlige bøker, kan delta i samfunnet på lik linje med andre. Vi jobber for å spre gode leseopplevelser til våre 95 000 lånere. NLB produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og punktskriftbøker. Lydbøkene spilles av i appen vår Lydhør. NLBs lånere har blant annet nedsatt syn, dysleksi, ADHD eller problemer med å holde en bok. Vi har bøker for barn, ungdom og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur for universitet, høgskole og fagskole. Biblioteket er underlagt Kulturdepartementet.

Våre konsulenter