Vil du være med og levere morgendagens løsninger for politiet?

Vil du være med og levere morgendagens løsninger for politiet?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektleder
Arbeidgiver:
Politiets IKT-tjenester (PIT)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Vil du være med og levere morgendagens løsninger for politiet?

Politiet er avhengig av gode IKT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet, enten det gjelder patruljer, straffesaker, etterretningsarbeid, grensekontroll, ID-kontroll eller andre politifaglige oppgaver. Politiet moderniserer seg, i stor grad gjennom digitalisering. Rask utvikling av digitale, sikre og stabile løsninger er derfor svært viktig for at politiet skal løse samfunnsoppdraget.
 
Avdeling Leveranse, Teknologi og Sikkerhet har ansvaret for prosjektledelse, arkitektur, sikkerhet og test/kvalitetssikring. I seksjon for Prosjektledelse ser vi etter medarbeidere med sterk faglig interesse for områder som prosjekt-/programledelse, endringsledelse eller virksomhetsutvikling gjennom digitalisering. I seksjonen blir du del av et motivert miljø med høy faglig kompetanse. Som prosjektleder i Politiets IKT-tjenester (PIT) får du mulighet for å lede store og små endringsinitiativ som vil sikre at  norsk politi blir ennå bedre rustet til å løse sitt samfunnsoppdrag. Du vil jobbe tett på våre teknologer og i kontakt med fremtidige brukere av løsningene.  
 
Politiets IKT-tjenester har et godt fagmiljø og stort fokus på kompetanseutvikling. Vi legger til rette for at våre medarbeidere kan utvikle seg faglig og sosialt. PIT er en organisasjon i endring og det må påregnes endringer i stillingen over tid.

Arbeidsoppgaver

 • Senior prosjektleder:
 • Lede større prosjekter og endringsinitiativ på vegne av prosjekteier og styringsgruppe
 • Støtte prosjekteiere med endringsledelse og gevinstrealisering
 • Bistå med strategisk ledelsesrådgiving relatert til virksomhetsutvikling gjennom digitalisering, herunder tidlig fase konseptutredninger
 • Lede delprosjekter eller større oppgaver
 • Bistå i avdelingens faglige utvikling gjennom deltagelse i faggrupper og mentorordninger 
   
 • Prosjektleder:
 • Lede mindre prosjekter på vegne av prosjekteier og styringsgruppe
 • Leder av team med ansvar for delleveranser i prosjekter
 • Operativ støtte til senior prosjektledere relatert til prosjektfaglige ansvarsoppgaver som tids- og kostnadsplanlegging, fremdriftsoppfølging, økonomistyring, usikkerhetsstyring, innføring m.m.
 • Bistå i avdelingens faglige utvikling gjennom deltagelse i faggrupper og arbeid med videreutvikling og forvaltning av prosjektrelatert praksis, metodikk og verktøy

Kvalifikasjoner

 • Senior prosjektleder:
 • Utdanning på masternivå innen relevant fagområde. Meget relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning.
 • Ønskelig med minimum 10 års erfaring som programleder, prosjektleder/-direktør med dokumenterte resultater
 • Ønskelig med sertifisering i PRINCE2 practitioner, men gjerne også andre relevante sertifiseringer
 • Ønskelig med ledererfaring fra prosjekter/programmer som omfattet flere av følgende temaområder:
  - Strategisk rådgiving relatert til virksomhetsutvikling, herunder planlegging og gjennomføring av virksomhetstransformasjoner
  - Strategisk rådgiving i forbindelse med bruk av IKT teknologi og digitalisering som sentralt element i virksomhetsutviklingen
  - Utvikling og dokumentasjon av verdikjeder, arbeidsprosesser og andre organisasjonsaspekter relatert til virksomhetsendringer
  - Endringsledelse, gjerne basert på anerkjente rammeverk som for eksempel PROSCI
  - Modernisering av IKT infrastrukturtjenester i større virksomheter,  f.eks. overgang til skyløsninger
  - Implementere bruk av smidig og produktbasert tilnærming i digitalisering av virksomhetsprosesser, gjerne basert på rammeverket SAFe®.
  - Virksomhetsutvikling gjennom digitalisering
 • Tre av stillingene forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer her: https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/skjemaer/ 
   
 • Prosjektleder:
 • Utdanning på masternivå innen relevant fagområde. Relevant erfaring kompensere for manglende formell utdanning.
 • Ønskelig med minimum 5 års erfaring som prosjektleder/delprosjektleder med dokumenterte resultater
 • Ønskelig med sertifisering i PRINCE2, men gjerne også andre relevante sertifiseringer
 • Ønskelig med prosjekterfaring som omfattet flere av følgende temaområder:
  - strukturert bruk av anerkjent prosjektpraksis
  - bruk av smidig fremstillingsmetodikk
  - tett involvering av brukere
  - innføring av nye IKT løsninger i større virksomheter
  - anskaffelser og kontraktbasert samhandling med eksterne leverandører
  - modernisering av infrastruktur, overgang til skyløsninger
  - håndtere IKT-relaterte delleveranser i byggeprosjekter
  - virksomhetsutvikling gjennom digitalisering
   
 • For begge roller:
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, produktiv og målbevisst
 • Du har en positiv påvirkning på dine kolleger
 • Du leder gjennom å fremkalle entusiasme og motivasjon 
 • Du er analytisk og absorberer raskt store mengder informasjon
 • Du har en positiv innstilling til endring og forbedring, og en løsningsorientert tilnærming til utfordringer

Vi tilbyr

 • En spennende jobb med varierte oppgaver og stor grad av selvstendighet
 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Du får dyktige og engasjerte kolleger i moderne lokaler på Majorstua
 • Muligheten til å jobbe for et bedre og mer effektivt politi og dermed også for et bedre samfunn
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Stillingen lønnes som 1113 prosjektleder i lønnsspennet kr. 540 000 - 905 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling     

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Om arbeidsgiveren

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets leverandør av IKT. Vi er drøyt 500 teknologer som utvikler nye løsninger, forvalter kritiske systemer og bidrar til at politiet kan samhandle digitalt og effektivt med hele samfunnet – hele døgnet. Vi befinner oss rundt i hele Norge, med hovedkontor på Majorstua i Oslo, i tillegg til kontorer på Jaren og i de 12 politidistriktene i landet.

Våre konsulenter

Kamilla Skaret Gustu
Prosjektkoordinator