Løsningsarkitekt

Løsningsarkitekt
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Løsningsarkitekt
Arbeidsgiver:
Politiets IKT-tjenester (PIT)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Bli med og sikre morgendagens løsninger for politiet!

Politiet er avhengig av gode IKT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet ,enten det gjelder straffesaker, etterretningsarbeid, grensekontroll, ID-kontroll eller andre politifaglige oppgaver. Politiet moderniserer seg, i stor grad gjennom digitalisering. Rask utvikling av digitale, sikre og stabile løsninger er derfor svært viktig for at politiet skal løse samfunnsoppdraget. 

Vi søker dyktige løsningsarkitekter! 

Avdeling Leveranse, teknologi og sikkerhet har ansvaret for arkitektur, prosjektledelse, sikkerhet og test/kvalitetssikring.

I seksjon Arkitektur vil du bli del av et entusiastisk miljø med høy faglig kompetanse. Arkitektene er delt inn i fagområdene funksjonell, løsning, system, infrastruktur og sikkerhet. De forskjellige fagområdene er samlet i domeneteam som jobber inn mot de forskjellige virksomhetsområdene i politiet. I forbindelse med modernisering av politiets løsninger søker vi etter flere løsningsarkitekter. 

Du vil bli en del av politiets seksjon Arkitektur og bidra med videreutvikling av arkitektur som fag i Politiets IKT-tjenester (PIT). PIT har et godt fagmiljø og stort fokus på kompetanseutvikling. Vi legger til rette for at våre medarbeidere kan utvikle seg faglig og sosialt. PIT er en organisasjon i endring og det må påregnes endringer i stillingen

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide konseptdesign med beskrivelse på et abstrahert nivå ved å kunne synliggjøre løsningens primærfunksjoner og hvordan de henger sammen 
 • Overordnet løsningsdesign som detaljerer konseptdesignet og viser løsningen med faktiske tjenester
 • Dokumentere informasjon/informasjonsarkitektur
 • Etablere, utvikle og forvalte målarkitektur og strategi for arkitektur
 • Etablere og forvalte krav og retningslinjer
 • Forvalte produktskvalitetskrav (ikke-funksjonelle krav)
 • Formidle krav og retningslinjer til ressurser i linje og prosjekt
 • Rådgivning innen arkitektur og teknologi
 • Presentere og formidle design og arkitektur i relevante fora

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen teknologi fra høyskole/universitet. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Tidligere erfaring fra løsnings- og informasjonsarkitektur
 • Særdeles god kjennskap til dataforvaltning, dataflyt og modellering
 • Liker å jobbe i tverrfaglige team og er kjent med smidig arbeidsmetodikk
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Ønskelig med utviklererfaring fra applikasjoner med komplekse integrasjoner
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG og autorisasjon. Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG og autoriseres før tiltredelse. Les mer her: https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/skjemaer/ 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og kvalitetsbevisst
 • Strukturert, ryddig og systematisk
 • Evne til å se helhet og jobbe proaktivt med god gjennomføringsevne
 • Ser det store bildet og tenker helhetlig med evnen å forenkle til det essensielle
 • Initiativrik, nysgjerrig og entusiastisk
 • Er selvgående og liker ansvar og utfordringer
 • Service- og løsningsorientert
 • Endringsorientert og endringsvillig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en spennende virksomhet
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og treningsmuligheter i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø 
 • Stillingen lønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr 560 000 – 860 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner. 

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se https://spk.no/ for mer informasjon). 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling     

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Om arbeidsgiveren

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets leverandør av IKT. Vi er drøyt 500 teknologer som utvikler nye løsninger, forvalter kritiske systemer og bidrar til at politiet kan samhandle digitalt og effektivt med hele samfunnet – hele døgnet. Vi befinner oss rundt i hele Norge, med hovedkontor på Majorstua i Oslo, i tillegg til kontorer på Jaren og i de 12 politidistriktene i landet.

Våre konsulenter

Ida Samuelsen
Researcher
Arne H. Underdal-Loktu
Partner