Funksjonell arkitekt

Funksjonell arkitekt
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Funksjonell arkitekt
Arbeidsgiver:
Politiets IKT-tjenester (PIT)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Vil du være med og designe morgendagens løsninger for politiet?

Politiet er avhengig av IKT-verktøy i utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Det betyr at vi er med hver gang en patrulje er på oppdrag. Vi er også med når politiet kontrollerer et pass eller utsteder en vandelsattest. IKT-verktøyene og -tjenestene må utvikles kontinuerlig. For å lykkes med dette, er vi avhengige av medarbeidere med rett kompetanse.

Politiet er inne i en stor omstilling og skal jobbe mer enhetlig som ett politi. Effektiv bruk av IKT er en kritisk suksessfaktor og i dette arbeidet er Politiets IKT-tjenester en sentral aktør. Det pågår et langsiktig utviklingsarbeid og stadig nye verktøy blir tatt i bruk slik at mer politiarbeid kan effektiviseres og utføres på stedet. Dette innebærer utfordringer og spennende arbeidsoppgaver for medarbeiderne i Politiets IKT-tjenester (PIT).

Nå søker vi etter flere nye medarbeidere – både med høy faglig kompetanse og ny oppdatert kompetanse

Politiet beveger seg i retning av DevSecOps som metode for kontinuerlig leveranse. Vi trenger derfor to funksjonelle arkitekter som bidrar aktivt i denne endringen, og som skal jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Stillingene inngår i seksjon Arkitektur – som skal etablere og operasjonalisere en helhetlig teknisk arkitektur i Politiets IKT-tjenester. Seksjonen består av et aktivt og høykompetent miljø med 20 arkitekter.

Arbeidsoppgaver

 • Fungere som bindeledd mellom forretning og løsning ved å kombinere design, forretnings- og behovsforståelse
 • Identifiserer, analyserer og strukturerer forretnings- og brukerbehov, for eksempel ved å utarbeide behovsanalyser og brukerhistorier 
 • Bidra til å se helheten og konkretisere problemstillinger og løsningsforslag
 • Etablere, forvalte og sikre etterlevelse av funksjonelle krav og retningslinjer
 • Bidra med å utarbeide konsepter og funksjonelle løsningsforslag basert på innsiktsarbeid
 • Dokumentere resultater, herunder blant annet prosesser, aktør- og behovsanalyser
 • Rådgivning innen funksjonell arkitektur i prosjekter og forvaltning

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen IKT på bachelor- eller masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God teknologiforståelse innen IKT
 • Kunnskap og praktisk erfaring med: 
  – Innsiktsarbeid
  – Brukerinvolvering
  – Behovskartlegging
  – Kravhåndtering
  – Konsept og designutvikling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Nysgjerrig i møte med eget og andres fagområder
 • Tør å tenke "på utsiden av boksen", og utfordre det etablerte
 • Evne til å tilegne seg forståelse, samt forankre og videreformidle interessenters og brukernes behov på en god måte 
 • Analytisk, med et strategisk og helhetlig perspektiv på muligheter
 • Evne til å prioritere og levere under press
 • Profesjonell, systematisk og løsningsorientert med praktisk tilnærming

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og treningsmuligheter i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø 
 • Stillingen lønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr 570 000 – 840 000 per år, alternativt 1434 rådgiver i lønnsspennet kr. 480 000 – 600 000, avhengig av kvalifikasjoner. 

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se https://spk.no/ for mer informasjon). 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling     

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. 

Om arbeidsgiveren

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets leverandør av IKT. Vi er drøyt 500 teknologer som utvikler nye løsninger, forvalter kritiske systemer og bidrar til at politiet kan samhandle digitalt og effektivt med hele samfunnet – hele døgnet. Vi befinner oss rundt i hele Norge, med hovedkontor på Majorstua i Oslo, i tillegg til kontorer på Jaren og i de 12 politidistriktene i landet.

Våre konsulenter

Ida Samuelsen
Researcher
Arne H. Underdal-Loktu
Partner