Systemarkitekt

Systemarkitekt
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Systemarkitekt
Arbeidsgiver:
Politiets IKT-tjenester (PIT)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Bli med og sikre morgendagens løsninger for Politiet!

Politiet er avhengig av gode IKT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet, enten det gjelder patruljene, straffesaker, etterretningsarbeid, grensekontroll, ID-kontroll eller andre politifaglige oppgaver. Politiet moderniserer seg, i stor grad gjennom digitalisering. Rask utvikling av digitale, sikre og stabile løsninger er derfor svært viktig for at politiet skal løse samfunnsoppdraget.

Spennende mulighet som systemarkitekt!

Vi ønsker å styrke arkitekturseksjonen ved å få flere dyktige systemarkitekter med på laget. Vi ønsker deg som kjenner kode og som samtidig klarer å heve blikket og se hva som skal til for å effektivisere systemene våre. Du må evne å se målet der fremme og omsette det til systemdesign for å nå dit. Våre systemer er mange og mangfoldige med mange forskjellige løsningsvalg. Vi ser i retning hendelsesorientert og jobber med å få systemene til å takle store informasjonsmengder og analysere/håndtere dette, samt fokusere på automatisering i den grad det er mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver og sparringspartner for utviklere
 • Beskrive hvordan løsninger skal realiseres på et strukturelt nivå
 • Beskrive (fremtidig) konseptuell struktur, moduler og oppførsel for systemer og applikasjoner
 • Utarbeide arkitekturkrav, føringer og referansearkitektur relatert til området
 • Utforsker mulighetsrommet med tanke på ny teknologi og hva som kan forbedre løsningene
 • Etablere og forvalte strategi og målarkitektur for løsningsvalg innen teknologi- og applikasjonsområdet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen IKT på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring og bakgrunn som arkitekt og utvikler
 • God kunnskap og erfaring om arkitekturpatterns og systemdesign
 • Oppdatert på teknologiske trender og utvikling
 • God fremstillingsevne både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper

 • God evne til å formidle budskap til både forretning og IT
 • Jobber godt både selvstendig og i team
 • Effektiv og kvalitetsbevisst
 • Nysgjerrig og kunnskapssøkende

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en spennende virksomhet
 • Mulighet til å forbedre hverdagen til politiet
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og treningsmuligheter i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø 
 • Stillingen lønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr 680 000 – 860 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner. 

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se https://spk.no/ for mer informasjon). 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling     

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. 

Om arbeidsgiveren

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets leverandør av IKT. Vi er drøyt 500 teknologer som utvikler nye løsninger, forvalter kritiske systemer og bidrar til at politiet kan samhandle digitalt og effektivt med hele samfunnet – hele døgnet. Vi befinner oss rundt i hele Norge, med hovedkontor på Majorstua i Oslo, i tillegg til kontorer på Jaren og i de 12 politidistriktene i landet.

Våre konsulenter

Ida Samuelsen
Researcher
Arne H. Underdal-Loktu
Partner