Devops-utviklere trenger vi også!

Devops-utviklere trenger vi også!
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Devops-utvikler
Arbeidgiver:
Statens Pensjonskasse Forvaltningsbedrift
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Vi søker etter deg som vil strømlinjeforme hverdagen til produktorienterte utviklingsteam, og som har peiling på hvordan teknologi, som Kubernetes og Docker, kan brukes til nettopp det! Hos oss i SPK utvikler vi løsninger for å behandle pensjon, og med over 1 million nordmenn som medlemmer er det viktig for oss både å betale ut riktig pensjon og å kunne svare godt på hva man får i pensjon fra oss som fremtidig pensjonist. For å kunne gjøre dette er gode IT-løsninger helt avgjørende.

Som utvikler hos oss har du store muligheter til å bruke din kompetanse, innsikt, nysgjerrighet og lærevilje til å påvirke hvordan løsningene våre skal se ut. Vi er ikke større enn at enkeltpersoner kan gjøre en betydelig forskjell. Vi tror sterkt på at økt endringsevne i løsningene og økt leveransetakt er viktig for å levere verdi til brukerne når de trenger det, og har kommet langt i å endre fra tre store leveranser i året til å kunne levere daglig. Men det er fortsatt store muligheter til å bli enda bedre, og vi tror det ligger uforløste muligheter i vår Docker-platform. Du vil være viktig i dette arbeidet!

SPK har 10 tverrfaglige utviklingsteam, bestående av både utviklere og domeneeksperter fra forretningssiden. Vi har de siste årene gitt teamene mer og mer ansvar for hele livsløpet til applikasjonene våre; team er med på å detaljere overordnede behov. De skriver kode og tester på flere nivåer før de som team produksjonssetter. Teamene følger sine løsninger og sin kodebase over tid. De er ansvarlige for å følge opp at løsninger gir ønsket verdi, og vi er opptatt av å lære både når vi lykkes og mislykkes.

Utviklingsteamene inngår i produktteam som besitter de roller som trengs for å formulere målsetninger og skape gode rammevilkår for utviklingsteamene. Vi har en blanding av fast ansatte og innleide konsulenter, men i hverdagen er vi lite opptatt av hvor vi er ansatt, da vi alle jobber mot samme mål: nemlig å lage gode løsninger for brukerne våre!

Organiseringen er et uttrykk for vår tilnærming til DevOps. Samtidig har vi et team på siden av utviklingsteamene med ansvar for å gi utviklingsteamene en plattform og de verktøy de trenger for å levere stadig hyppigere. Din rolle inngår i dette teamet! Ditt hovedansvar vil være å arbeide for at teknologier, rutiner og verktøy gir minst mulig friksjon, og bidrar til mest mulig flyt for utviklingsteamene. Dette innebærer også at du har en god forståelse av hvilke muligheter en kontainerplattform kan gi, og at du evner å stake ut retningen på kontainersiden tilpasset SPKs behov.

Du har solid kunnskap om og erfaring med kontainerløsninger som Kubernetes og Docker, og de rammeverk og løsninger som bidrar til en plattform av høy kvalitet. Du bruker gjerne tid på å snakke med brukerne av plattformen, slik at du forstår hva som fungerer og ikke fungerer. I dag kjører våre løsninger på virtuelle Linux-servere i eget datarom. På det tidspunkt det vil gi teamene våre mulighet til å levere fungerende løsninger enda mer friksjonsløst bør vi vurdere å flytte løsningene våre til skyen. Du vil ha en sentral rolle i både vurdering av og gjennomføring av en slik flytting.

Du lurer kanskje på hvordan kjøremiljøet vårt ser ut i dag? Vi har omtrent 150 applikasjoner basert på open source Java. Node har også etter hvert funnet sin plass hos oss, og team skal kunne benytte de verktøy, rammeverk og språk hvor de best kan løse sitt oppdrag. Det du ikke vil finne er stormaskinløsninger eller store innkjøpte produktsuiter her som alle må bruke. Vi benytter Jenkins, Rundeck, Puppet og shellscript for å deployere både til test- og produksjonsmiljøer.

I SPK har vi et fagmiljø som er stort nok til at vi har interessante utfordringer og mulighet til å stadig lære nye ting eller å flytte på seg innad i organisasjonen. Samtidig er vi små nok til at din mening påvirker teknologivalg og hvordan vi jobber. Mange av oss har lest bøker som The Phoenix Project og Accelerate og blitt inspirert. Kanskje gjelder det deg også?

 

Send oss noen ord om hvordan du mener du kan bidra hos oss! Vi trenger din CV for å vurdere din kompetanse. Har du en presentasjon, et godt stykke arbeid eller andre bragder du er stolt av, kan du gjerne sende lenke til det også!

Kvalifikasjoner

 • Du har utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå innenfor IT, eller kombinasjon av IT-utdannelse og relevant erfaring.
 • Du har kunnskap og erfaring med Docker/Kubernetes, og løsninger benyttet for å håndtere en kontainerplattform.
 • Du har erfaring med hvordan en kontainerplattform kan øke utviklingshastighet.
 • Erfaring med hyppige/kontinuerlige leveranser er et pluss. 
 • Du er vant til å løse repeterende oppgaver med kode, og er komfortabel med scriptspråk 

Personlige egenskaper

 • Du spør ofte hvorfor er det sånn? 
 • Du syns det ålreit å samarbeide med andre.
 • Du får ting gjort og bidrar til at teamets oppgaver løses med god kvalitet.
 • Du deler gjerne din kunnskap med andre like mye som du er interessert i å lære av kolleger. 
 • Du er opptatt av at løsningene du er med å utvikle fungerer godt for brukerne

Vi tilbyr

 • Du vil ha stor påvirkningskraft for videre valg om kontainerplattform og kjøremiljø, og vil kunne bruke og videreutvikle dine ferdigheter. 
 • Fornøyde kollegaer som gjerne deler kunnskap og erfaring, og som synes det er hyggelig å jobbe sammen. 
 • Vi investerer i de ansattes utvikling, og skaper rom for å lære både i hverdagen, og på kurs og konferanser innenlands og utenlands. Ønsker du å formidle noe av det du lærer på en konferanse er det supert.
 • En trygg og forutsigbar arbeidsplass med lite byråkrati og en organisasjon som ønsker utvikling og forbedring velkommen.
 • Mulighet til å løse SPKs samfunnsoppdrag der vi sørger for at pensjonister og uføretrygdede får lønn. Vi står overfor store reformer de kommende årene, og her blir det mange oppgaver og høyt tempo! 
 • Sentral plassering i nye lokaler på Skøyen med kort vei til buss, trikk og tog. 
 • I sykkelparkeringen i kjelleren kan du lade og vaske sykkelen før du skifter i garderoben. Der finner du både dusj og rene håndklær! 
 • Vi har en av Norges beste pensjonsordninger, gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån. 
 • Du vil få fleksitid og betalt overtid, men vi løser det meste innenfor vanlig arbeidstid. Vi har i tillegg kortere arbeidstid på sommeren. 
 •  Stillingen lønnes som 1364 Seniorrådgiver

Om arbeidsgiveren

Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi forvalter pensjonsrettigheter på ca. 530 milliarder kroner for rundt 1 400 virksomheter og over én million medlemmer. Vi har ca. 400 ansatte og holder til i moderne lokaler på Skøyen i Oslo. Virksomheten er organisert i fire forretningsområder og fem støtte-/stabsområder.

Vi er på vei inn i en omfattende reformperiode med flere krevende og store utviklingsprosjekter. IT er et sentralt virkemiddel i den videre utviklingen av virksomheten. Reformarbeidet omfatter hele organisasjonen og krever tett samhandling mellom IT-området og forretningsområdene.

Våre konsulenter