Sykehusbygg søker Spesialrådgiver HMS og kvalitet

Sykehusbygg søker Spesialrådgiver HMS og kvalitet
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Spesialrådgiver HMS og kvalitet
Arbeidgiver:
SYKEHUSBYGG HF
Sted:
TRONDHEIM
Søknadsfrist:
Løst

Vil du bidra til økt sikkerhet på byggeplass?

Sykehusbygg søker nå etter en erfaren HMS-og kvalitetsrådgiver som skal bidra til at virksomheten holder en høy standard på helse, miljø og sikkerhet (HMS), kvalitetsledelse og at seriøsitetsarbeidet blir ivaretatt og fulgt opp av våre leverandører. Stillingen kan bli tillagt rollen som koordinator jfr. byggherreforskriften i utbyggingsprosjekter. Stillingen er plassert i prosjektavdelingen og rapporterer til avdelingssjef, og har faglig tilhørighet i enhet for kvalitet, sikkerhet og samfunnsansvar.  

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver du skal løse:
 • Bistå prosjektledere i gjennomføring av sykehusprosjekter, fra tidligfase til overlevering
 • Videreutvikle Sykehusbygg sin praksis for HMS- og risikostyring, herunder
 • Krav og retningslinjer
 • Rutiner og verktøy for oppfølging og måling av HMS i prosjekter
 • Forebygge arbeidslivskriminalitet på byggeplass
 • Etablere og vedlikeholde prosjektenes systemdokumentasjon for HMS og kvalitet
 • Planlegge og gjennomføre risikoanalyser/ROS-analyser, HMS-tilsyn og revisjoner
 • Bidra til at beredskapsplaner og krisehåndteringsverktøy er etablert og øvet
 • Holde interne kurs og annen opplæring
 • Bidra til erfaringsoverføring og læring mellom prosjekter

Kvalifikasjoner vi gjerne ser du har:
 • Relevant høyere utdannelse
 • Solid erfaring som HMS-rådgiver/HMS-leder fra store industri- og byggeprosjekter
 • Gode pedagogiske evner
 • God kjennskap til relevante lover og forskrifter, herunder arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften
 • Erfaring med bruk av verktøy innenfor HMS- og risikostyring
 • Ønskelig med erfaring fra granskning og revisjon

Vi legger vekt på dine personlige egenskaper
Som spesialrådgiver HMS og kvalitet evner du å være en god coach for prosjektledelsen i utbyggingsprosjektene. Du er en god lagspiller og bidrar til godt samarbeid på tvers av faglige disipliner. Du er effektiv og pålitelig, og har gode kommunikasjonsevner (norsk og engelsk). Du er løsningsorientert og kunnskapssøkende innen fagområdet, og du evner å jobbe selvstendig.

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim. Noe reisevirksomhet må påregnes.
Sykehusbygg har fleksibel arbeidstid, offentlig tjenestepensjon og tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

Søknadsfrist: Løst

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med:
Sjef for prosjektavdelingen, Helle Jensen på telefon 991 52 189
Sjef kvalitet, sikkerhet og samfunnsansvar, Jens Eirik Ramstad, på telefon 481 81 286
 

Om arbeidsgiveren

Sykehusbygg er en fremoverlent arbeidsplass bestående av kompetente og profesjonelle medarbeidere med høyt samfunnsengasjement.

Sykehusbygg skaper framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring. Vi sikrer et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på høyt internasjonalt nivå. Sykehusbygg utfører tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter – og tjenester innen eiendom som gir felles gevinster for helsesektoren.

Sykehus-Norge har en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på mer enn 15 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg planlegger og leder gjennomføringen av investeringsprosjektene på vegne av helseforetakene i Norge.

Vår prosjektportefølje øker og vi forsterker oss innenfor flere fagområder. Vi ser nå etter deg som har stort samfunnsengasjement, er fremoverlent og trigges av å jobbe på en arbeidsplass bestående av kompetente medarbeidere med høyt faglig nivå.

Våre konsulenter

Tobias Nielsen
Research Analyst