Seksjonssjef – teknisk forvaltning og utvikling

Seksjonssjef – teknisk forvaltning og utvikling
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef - teknisk forvaltning og utvikling
Arbeidsgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Vil du være med å videreutvikle nød- og beredskapskommunikasjon i Norge? Vi søker etter en erfaren og framdriftsorientert leder med god forståelse for telekom og teknologiledelse.

Vi ser etter deg som har kompetanse og motivasjon til å lede og videreutvikle seksjon for teknisk forvaltning og utvikling i DSBs avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon (NBK). Seksjonen skal sikre god forvaltning av Nødnett og andre tekniske løsninger som NBK eier, samt bidra til videreutvikling av tidsriktige nasjonale løsninger for nød- og beredskapskommunikasjon.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle seksjonen i tråd med overordnede mål og strategier, og verdigrunnlaget for DSB
 • bidra til avdelingens målsettinger som medlem av avdelingens ledergruppe
 • ansvar for god forvaltning av Nødnett og andre tekniske løsninger som NBK eier
 • lede arbeidet med systemarkitektur og sikkerhet og sikre ende-til-ende-funksjonalitet i tekniske løsninger
 • sikre at DSB har relevant og tidsriktig kompetanse innen TETRA og mobilbasert teknologi, kontrollromsløsninger, radioterminaler og annen tilhørende teknologi 

Kvalifikasjoner
Det er krav om:

 • relevant mastergrad eller tilsvarende grad. Bachelorgrad og lang relevant erfaring kan kompensere for kravet til mastergrad.
 • relevant ledererfaring
 • kunnskap om cybersikkerhet
 • stillingen krever at den som ansettes må være sikkerhetsklarert før tiltredelse
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • relevant prosjektledererfaring
 • erfaring fra telekombransjen
 • erfaring fra arbeid med cybersikkerhet
 • erfaring med kontraktsoppfølging
 • erfaring med digital transformasjon og digitalisering 

Personlige egenskaper

 • du er trygg i lederrollen og har god evne til selvledelse
 • du har evne til å skape oppslutning om felles mål, og skape kultur for endring og utvikling
 • du er analytisk og strukturert og har gjennomføringsevne
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • utfordrende lederstilling i nyopprettet seksjon med mulighet til å påvirke utvikling av et spennende fagområde
 • en meningsfylt jobb innenfor et viktig samfunnsområde
 • fast stilling som seksjonssjef (kode 1211) med årslønn fra kr. 906.000 – 1.060.700 (ltr 84 – 90) iht kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse

Om avdelingen, seksjonen og stillingen 
Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) i DSB har ansvar for Nødnett og er statens kompetansesenter for nød- og beredskapskommunikasjon. NBK leverer tjenester til brannvesen, helsetjenesten, politi og andre aktører i beredskaps-Norge. Nødnett er et landsdekkende mobilnett for nødetater og aktører med ansvar for beredskap.

Seksjonen er ansvarlig for forvaltning og sikkerhet av tekniske løsninger knyttet til Nødnett med støttesystemer, Branns kontrollrom, og andre systemer som eies og driftes av NBK. Videre er seksjonen ansvarlig for planlegging og forberedelse av transisjon til mobilbasert teknologi, og for teknologiovervåkning innen nød- og beredskapskommunikasjon.

Stilling som seksjonssjef rapporterer til avdelingsdirektør, og inngår i avdelingens ledergruppe. Du blir en viktig bidragsyter i utviklingen av avdelingen fremover.

Seksjon for teknisk forvaltning og utvikling har 15 ansatte med høy kompetanse. Som seksjonssjef har du resultat-, personal- og budsjettansvar for egen seksjon. DSB vektlegger verdibasert ledelse, og målet for ledelse i DSB er å skape et godt samspill mellom strategisk styring og organisasjons- og medarbeiderutvikling.
 
Generelle opplysninger
DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner i Capus
Sigurd Heier
Avdelingsdirektør i DSB