Seksjonssjef – marked og brukeroppfølging

Seksjonssjef – marked og brukeroppfølging
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef - marked og brukeroppfølging
Arbeidsgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Vil du være med å videreutvikle nød- og beredskapskommunikasjon i Norge? Vi søker etter en samlende leder med god forståelse for brukernes behov for nød- og beredskapskommunikasjon.

Seksjon for marked og brukeroppfølging i DSBs avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) skal sikre at DSB fremstår som en profesjonell og kundeorientert leverandør og samarbeidspartner, både i det daglige og ved kriser og større hendelser. Vi ser etter deg som har kompetanse og motivasjon til å lede og videreutvikle seksjonen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle seksjonen i tråd med overordnede mål og strategier, og verdigrunnlaget for DSB 
 • bidra til avdelingens målsettinger som medlem av avdelingens ledergruppe
 • ansvar for å tilrettelegge for å realisere samvirkegevinster, herunder bl.a. brukeropplæring, øvelser og etablering av samvirkearenaer
 • ansvar for å identifisere behov for nye produkter og tjenester innenfor nasjonal nød- og beredskapskommunikasjon
 • ansvaret for å markedsføre, selge og levere NBKs produkter, og at NBK oppnår sine inntektsmål
 • ansvar for å sikre at NBK videreutvikler gode grenseflater mot etater og brukere; både fysiske møteplasser og digitale grenseflater
 • sikre relevant informasjon til etater og brukere 

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • relevant mastergrad eller tilsvarende grad. Bachelorgrad og lang relevant erfaring kan kompensere for kravet til mastergrad.
 • relevant ledererfaring
 • stillingen krever at den som ansettes må være sikkerhetsklarert før tiltredelse
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • kunnskap om og erfaring med hvordan nødetatene samhandler
 • erfaring med å gjennomføre prosjekter og øvelser på tvers av virksomheter
 • god forretningsforståelse
 • erfaring med digital transformasjon og digitalisering 

Personlige egenskaper

 • du er trygg i lederrollen og har god evne til selvledelse 
 • du har evne til å skape oppslutning om felles mål, og skape kultur for endring og utvikling
 • du er analytisk og strukturert
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • utfordrende lederstilling i nyopprettet seksjon med mulighet til å påvirke utvikling av et spennende fagområde 
 • en meningsfylt jobb innenfor et viktig samfunnsområde
 • fast stilling som seksjonssjef (kode 1211) med årslønn fra kr. 906.000– 1.060.700 (ltr 84 – 90) iht kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse

Om avdelingen, seksjonen og stillingen 
Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) i DSB har ansvar for Nødnett og er statens kompetansesenter for nød- og beredskapskommunikasjon. NBK leverer tjenester til brannvesen, helsetjenesten, politi og andre aktører i beredskaps-Norge. Nødnett er et landsdekkende mobilnett for nødetater og aktører med ansvar for beredskap.

Seksjonen Marked og brukeroppfølging har ansvaret for at DSB har samordnet og effektiv dialog med kunder og brukere av Nødnett, både i det daglige og ved ekstraordinære hendelser. Sentrale oppgaver er å legge til rette for erfaringsoverføring og læring mellom ulike brukergrupper, for eksempel gjennom fagdager og evaluering av øvelser. Seksjonen forvalter regler for bruk av nødnett og felles sambandsreglement på et overordnet nivå og utarbeider, vedlikeholder og oppdaterer materiell som benyttes som opplæringsgrunnlag. Seksjonen leverer også opplæringstjenester til nye og eksisterende brukere av Nødnett. 

Seksjonen skal markedsføre, selge og levere NBKs produkter, og har ansvar for å oppnå NBKs inntektsmål. Seksjonen skal kjenne brukernes nåværende og fremtidige behov, og har ansvar for å forvalte NBKs produkter. Som seksjonssjef evner du å ta strategiske initiativ og identifisere potensial og endringsbehov i et helhetlig perspektiv.

Stilling som seksjonssjef rapporterer til avdelingsdirektør, og inngår i avdelingens ledergruppe. Du blir en viktig bidragsyter i utviklingen av avdelingen fremover.

Seksjon for marked og brukeroppfølging har 15 ansatte med høy kompetanse. Som seksjonssjef har du resultat-, personal- og budsjettansvar for egen seksjon. DSB vektlegger verdibasert ledelse, og målet for ledelse i DSB er å skape et godt samspill mellom strategisk styring og organisasjons- og medarbeiderutvikling. 
 
Generelle opplysninger
DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

Våre konsulenter

Sigurd Heier
Avdelingsdirektør i DSB