Seksjonssjef – drift og brukerstøtte

Seksjonssjef – drift og brukerstøtte
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef - drift og brukerstøtte
Arbeidsgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Vil du være med å videreutvikle nød- og beredskapskommunikasjon i Norge? Vi søker etter en leder med kompetanse og motivasjon til å lede og videreutvikle seksjonen Drift og brukerstøtte i DSBs avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon. Seksjonen skal sikre god drift av Nødnett, Branns kontrollrom og andre løsninger på nød- og beredskapsområdet. 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle seksjonen i tråd med overordnede mål og strategier, og verdigrunnlaget for DSB 
 • bidra til avdelingens målsettinger som medlem av avdelingens ledergruppe
 • oppfølging av driftsleverandør i det daglige og ved eskalerte hendelser; herunder oppfølging av kvalitet, driftsstatistikk, SLA og forbedringstiltak
 • gjennomføre analyse av infrastruktur og driftstjenester, og utarbeide forbedringsforslag
 • drift av Branns systemer tilknyttet Nødnett, herunder kontrollrom
 • brukerstøtte og programmering/reparasjon av radioterminaler
 • støtte avdelingenes aktiviteter knyttet til brukeroppfølging, og ivareta samhandling med nødetatenes driftsorganisasjoner
 • ansvar for avdelingenes beredskapssystem. Seksjonen har 24/7 beredskapsvakt.
 • ansvar for sikkerhet i systemene, inkludert tilgangskontroll og fysisk sikring

Kvalifikasjoner

Det er krav om: 

 • relevant mastergrad eller tilsvarende grad. Bachelorgrad og lang relevant erfaring kan kompensere for kravet til mastergrad
 • relevant ledererfaring
 • stillingen krever at den som ansettes må være sikkerhetsklarert før tiltredelse
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • erfaring med drift innenfor telekom- eller IKT-bransjen
 • kunnskap om ITIL-verktøy og oppfølging av tjenesteleveranser fra underleverandører
 • erfaring fra beredskap- og sikkerhetsarbeid
 • erfaring med digital transformasjon og digitalisering 

Personlige egenskaper

 • du er trygg i lederrollen og har god evne til selvledelse
 • du har evne til å skape oppslutning om felles mål, og skape kultur for endring og utvikling
 • du er analytisk og strukturert
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • utfordrende lederstilling i nyopprettet seksjon med mulighet til å påvirke utvikling av et spennende fagområde 
 • en meningsfylt jobb innenfor et viktig samfunnsområde
 • fast stilling som seksjonssjef (kode 1211) med årslønn fra kr. 906.000– 1.060.700 (ltr 84 – 90) iht kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse

Om avdelingen, seksjonen og stillingen 
Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) i DSB har ansvar for Nødnett og er statens kompetansesenter for nød- og beredskapskommunikasjon. NBK leverer tjenester til brannvesen, helsetjenesten, politi og andre aktører i beredskaps-Norge. Nødnett er et landsdekkende mobilnett for nødetater og aktører med ansvar for beredskap.

Seksjonen har ansvaret for drift av Nødnett, Branns kontrollrom og andre løsninger på nød- og beredskapsområdet. De daglige drifts- og operatøroppgavene for Nødnett er satt ut til underleverandør. Drift av Branns kontrollrom og radioterminaler utføres av egne ansatte. I tillegg gis brukerstøtte til brann og andre brukergrupper.

Stilling som seksjonssjef rapporterer til avdelingsdirektør, og inngår i avdelingens ledergruppe. Du blir en viktig bidragsyter i utviklingen av avdelingen fremover.

Seksjon for drift og brukerstøtte har 14 ansatte med høy kompetanse. Branns Driftsorganisasjon holder til i Moss og har 17 ansatte og en egen enhetsleder som rapporterer til seksjonssjefen. Som seksjonssjef har du resultat-, personal- og budsjettansvar for egen seksjon. DSB vektlegger verdibasert ledelse, og målet for ledelse i DSB er å skape et godt samspill mellom strategisk styring og organisasjons- og medarbeiderutvikling. 
 
Generelle opplysninger
DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

Våre konsulenter

Peder Lund
Seniorrådgiver
Sigurd Heier
Avdelingsdirektør i DSB