Avdelingsdirektør – Forebygging og sikkerhet

Avdelingsdirektør – Forebygging og sikkerhet
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør - Forebygging og sikkerhet
Arbeidgiver:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Sted:
TØNSBERG
Søknadsfrist:
Løst

DSB er i kontinuerlig endring og utvikling, og søker etter en endringsorientert og strategisk leder som får ansvar for å videreutvikle DSBs arbeid innenfor de fire fagområdene hvor vi har nasjonalt myndighetsansvar; produktsikkerhet, kjemikaliesikkerhet,  elsikkerhet, brann og redning. Vi søker etter ny avdelingsdirektør for avdeling for Forebygging og sikkerhet.

Vi ser etter deg som har ledererfaring, og gjerne erfaring fra tilsyns-, myndighets- eller forvaltningsrollen. Har du i tillegg erfaring fra samarbeid med DSB i annen virksomhet kan det være relevant. Du er opptatt av å bidra til at DSB fortsatt er en synlig, tydelig og relevant aktør på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet.

Arbeidsoppgaver:

 • lede og utvikle avdelingen i tråd med overordnede mål, strategier og verdigrunnlaget for DSB
 • inspirere, motivere og lede kompetente medarbeidere og ledere
 • utadrettet kontakt mot andre fagmiljøer og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • være en aktiv bidragsyter i direktørens toppledergruppe
Kvalifikasjoner

Det er krav om: 

 • relevant mastergrad eller tilsvarende grad
 • ledererfaring fra relevant nivå og virksomhet 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med: 

 • erfaring med tilsyns-, myndighets- og forvaltningsrollen
 • god innsikt i, og forståelse for statsforvaltningen og politiske prosesser
 • erfaring med å lede ledere
 • erfaring med å lede og representere i nasjonale og internasjonale fora
 • god forståelse for kompleksiteten innenfor de fire myndighetsområdene
Personlige egenskaper:
 • du er trygg i lederrollen og har god evne til selvledelse
 • du har evne til å skape oppslutning om felles mål, og skape kultur for endring og utvikling
 • du er analytisk, strukturert og har god gjennomføringsevne
 • du har utpreget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Vi tilbyr:
 • utfordrende oppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • mulighet for stor grad av påvirkning nasjonalt og internasjonalt
 • gode muligheter for både personlig og faglig utvikling
 • avlønning som avdelingsdirektør (stillingskode 1060). Årslønn 1.060.700,- (ltr 90). Høyere lønn kan vurderes. Av lønnen trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse 
 

Om avdelingen og stillingen:
Stillingen rapporterer til direktør DSB og inngår i toppledergruppen. 

DSB er nasjonal fag-, tilsyns- og forvaltningsmyndighet innenfor områdene brannsikkerhet, elsikkerhet, kjemikaliesikkerhet og produktsikkerhet. Avdeling for Forebygging og sikkerhet utøver dette myndighetsansvaret ved å drive kunnskapsbasert regelverks- og utviklingsarbeid, føre tilsyn og utføre forvaltningsoppgaver knyttet til fagområdene. Avdelingen har i overkant av 100 ansatte som i dag er organisert i fire seksjoner.

DSB er i kontinuerlig endring og er pr. dato organisert med store og robuste avdelinger som sikrer samarbeid på tvers. Vi er i en prosess hvor vi evaluerer organiseringen, noe som innebærer at det kan bli endringer i fagporteføljen for denne stillingen. Vi ser etter en leder som evner å se helheten og motiveres av endring og er opptatt av effektivisering, digitalisering og avbyråkratisering. 

DSB vektlegger verdibasert ledelse, og målet for ledelse i DSB er å skape et godt samspill mellom strategisk styring og organisasjons- og medarbeiderutvikling. 

Generelle opplysninger:
Reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt må påregnes.

DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV. Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne. 

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no

I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner
Cecilie Daae
Direktør
Kirsten Agerup
Avdelingsdirektør HR