Avdelingsdirektør digitale fellesløsninger

Avdelingsdirektør digitale fellesløsninger
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør
Arbeidgiver:
Utdanningsdirektoratet
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Divisjon for kunnskap og teknologi jobber for å formidle kunnskap om tilstanden i barnehage, skole og fagopplæringen. Dette gjøres gjennom forskning, statistikk, elevundersøkelsen og andre brukerundersøkelser, og bidrar inn i direktoratets måloppnåelse gjennom utvikling og forvaltning av både interne og sektorrettede IKT-systemer og fellesløsninger.

Arbeidet med digitale fellesløsninger i direktoratet er delt i to avdelinger. Avdeling for digitale fellesløsninger 2 er nyopprettet og skal bidra i Utdanningsdirektoratet sine ulike digitaliseringsprosjekter.   Avdelingen skal også bidra til den strategiske digitale utviklingen av oppgaveporteføljen.   Godt samarbeid og fleksible løsninger mellom avdelingene er en forutsetning for å løse oppgavene på en hensiktsmessig måte. Vi søker nå en strategisk, utviklingsorientert og engasjert leder, gjerne med erfaring fra offentlig forvaltning. Avdelingsdirektøren inngår i divisjonens ledergruppe og bidrar til utvikling og samordning av divisjonens samlede oppgaver. Som avdelingsdirektør vil du ha faglig og strategisk ansvar for avdelingens portefølje, og jobbe i tett samarbeid med fire andre avdelingsledere og divisjonsdirektøren som du rapporterer til.

Vi skal legge grunnlaget for innovative løsninger i samarbeid med andre og tilpasset brukernes behov. Samarbeid med og kjennskap til eksterne aktører er viktig både på bruker- og leverandørsiden. Vi skal forvalte vår sektors fellesløsninger, gjennom bruk av bl.a. Feide, sektorarkitektur og integrasjoner. Til å lede avdelingen er vi nå på leting etter en ny avdelingsdirektør som vil stå i spissen for dette arbeidet. Som avdelingsdirektør hos oss vil du ha fag- og personalansvar for avdelingens medarbeidere, og ansvar for utvikling av den nye avdelingen. Vi ser etter en avdelingsdirektør som kombinerer faglig styrke med sterkt utviklingsdriv, og har evne til å lede og gjennomføre endringsprosesser. Du skal blant annet ha en koordinerende rolle i arbeidet med handlingsplan for digitaliseringen i grunnopplæringen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidsoppgaver

 • Bygge opp og utvikle ny avdeling
 • Lede og videreutvikle avdelingens fagområder
 • Sikre samhandling med ulike aktører, inkludert statlige virksomheter, kommunesektoren og relevante private aktører
 • Bidra til godt samarbeid på tvers i direktoratet
 • Personalansvar for medarbeiderne i avdelingen
 • Ansvar for avdelingens budsjett
 • Bidra i divisjonens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra arbeid med eller ledelse av komplekse prosesser der teknologi står sentralt
 • Erfaring med prosjektledelse og utviklingsarbeid vil bli vektlagt
 • God digital kompetanse
 • Meget god rolle- og systemforståelse
 • Evne til å sikre god samhandling med ulike aktører
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er et fortrinn

Personlige egenskaper

 • Analytisk med god strategisk forståelse
 • Gode samarbeidsferdigheter
 • Utviklingsorientert
 • God gjennomføringsevne
 • God på å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • Personlig egnet

Vi tilbyr

 • Fast stilling som avdelingsdirektør (kode 1060) p.t. 813 400 - 938 900. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • En lederstilling med innflytelse på et viktig samfunnsområde
 • En virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Moderne lokaler sentralt ved Oslo S med sykkelparkering og treningsrom

Om arbeidsgiveren

Utdanningsdirektoratet bidrar til at alle elever og lærlinger får et godt læringsutbytte og et godt læringsmiljø, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Hos oss får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse. Vi jobber brukerrettet, samordnet og digitalt og er stolte av å jobbe med å utvikle barnehage- og skolesektoren. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og på
Hamar.

Les mer på udir.no

Våre konsulenter

Torunn Riiser
Seniorrådgiver
Anne Magdalena Solbu Kleiven
Divisjonsdirektør