Er du en erfaren leder og ønsker å bidra til å sikre riktig rettsanvendelse og regelverksutvikling på alle Skatteetatens forvaltningsområder?

Er du en erfaren leder og ønsker å bidra til å sikre riktig rettsanvendelse og regelverksutvikling på alle Skatteetatens forvaltningsområder?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Direktør juridisk avdeling
Arbeidgiver:
Skatteetaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt

Stadig raskere endringer i samfunnet påvirker risikobildet for å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Vi søker en erfaren leder til Juridisk avdeling, som forstår samfunnsendringene og hvordan digitaliseringen vil påvirke regelverksutviklingen som trengs for videre forretningsmessig utvikling i etaten.

Som juridisk direktør er du ansvarlig for å sikre ensartet og riktig rettsanvendelse og regelverksutvikling på alle etatens forvaltningsområder, inklusive håndtering av internasjonale spørsmål. Oppgavene er knyttet til ivaretakelse av faglig styringsansvar og til rettslige avklaringer av sentrale og prinsipielle spørsmål. Du vil være en sentral pådriver og bidragsyter i utviklingen, sammen med sterke og dyktige fagmiljøer i resten av Skatteetaten og andre deler av offentlig sektor. Juridisk avdeling er etatens juridiske kontaktpunkt overfor Finansdepartementet.

Som medlem i skattedirektørens ledergruppe vil du bidra til den strategiske nytenkingen og utviklingen av hele etaten. Stillingen innebærer ledelse av et fagmiljø med 130 medarbeidere og utstrakt samarbeid med et stort skatte- og avgiftsfaglig miljø i etaten.

Våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for en fremtidsrettet organisering, styring og utvikling av avdelingen
 • sikre ensartet rettsanvendelse og regelverksutvikling
 • videreutvikle og styrke samhandlingen med de juridiske fagmiljøene i etaten
 • bidra til bedre og mer effektive tjenester og arbeidsprosesser gjennom digitalisering
 • utadrettet kontakt og samarbeid med fagmiljøer eksternt og med Finansdepartementet
 • jobbe systematisk med bemanning, kompetanse og rekruttering for å møte morgendagens behov
 • være en sentral bidragsyter i toppledergruppen og aktivt bidra til utvikling av etaten
Kvalifikasjoner
 • mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen
 • solid kjennskap til og erfaring fra juridisk arbeid på strategisk nivå
 • bred ledererfaring, fortrinnsvis fra en stor og kompleks virksomhet
 • erfaring fra å lede i endrings- og digitaliseringsprosesser
 • god innsikt i, og forståelse for statsforvaltningen og politiske prosesser samt god kjennskap til privat sektor
 • forståelse for internasjonal rettsutvikling
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • evner å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • evner å være tett på og samtidig lede gjennom visjonært og motiverende lederskap
 • oppnår resultater gjennom effektiv påvirkning og bygger tillitsfulle relasjoner
 • er analytisk, strukturert og evner å gå inn i komplekse problemstillinger
 • har god vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • er god til å kommunisere og skape engasjement

 Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr
 • mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksibel arbeidstid 
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger  

 Stillingen lønnes som direktør kode 1062, etter avtale.

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Våre konsulenter