Ansvarlig for strategisk rekruttering hos Norges mest innovative etat

Ansvarlig for strategisk rekruttering hos Norges mest innovative etat
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Erfaren rekrutterer
Arbeidgiver:
Skatteetaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst
Ansvarlig for strategisk rekruttering hos Norges mest innovative etat.
Vi søker etter deg som har et strategisk blikk og ønsker å være en viktig og sentral fagperson i arbeidet med å løfte våre aktiviteter innen arbeidsgiverprofilering og rekruttering. Du er spesialist innen området, og har erfart hvordan effektive prosesser mellom arbeidsgiverprofilering, rekruttering og introduksjon av nyansatte kan være viktig for å sikre at en virksomhet når sine strategiske mål. Du er opptatt av, og har god erfaring med hele kandidatreisen, med riktig bruk av ulike digitale kanaler.

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre det finansielle hovedgrunnlaget for offentlig sektor i Norge. Vi har nettopp vært igjennom en stor omorganisering slik at vi kan møte stadig raskere endringer i samfunnet.

HR-avdelingen i Skattedirektoratet har et overordnet ansvar for strategi, styring og utvikling av HR i etaten. En sentral rolle er å bygge Skatteetatens arbeidsgiverprofilering til ulike målgrupper, rekruttere og tiltrekke oss den kompetansen vi trenger for å nå våre mål. Du vil sammen med avdelingen være avgjørende for at vi tenker nytt og løfter blikket til et strategisk nivå innen rekruttering.

Arbeidsoppgaver
 • utvikle helhetlige rekrutteringsstrategier i samsvar med våre overordnede strategier
 • bidra til utvikling av rekrutteringsprosessen, med effektivisering av prosesser og innovativ bruk av verktøy og kanaler
 • lede og bidra i ulike prosjekter innen rekruttering, arbeidsgiverprofilering, karriererådgiving og talentutvikling i tett samspill med ledere, fagpersoner og beslutningstakere i Skatteetaten
 • rekrutteringsfaglig rådgiver for etatens toppledelse
 • være faglig sparringspartner for ansatte som jobber med rekruttering i divisjonene
 • bidra inn i andre sentrale HR-prosjekter og -aktiviteter
Kvalifikasjoner
 • høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning
 • vært sentral i utvikling og gjennomføring av ulike rekrutteringsstrategier
 • god kompetanse og kan vise til resultater, gjerne fra større virksomheter, der rekruttering har fått et vellykket løft ved bruk av innovative metoder og digitale verktøy
 • sertifisert på testverktøy Aon (tidligere Cute-e) eller tilsvarende
 • erfaring fra rådgivning for toppledere innen rekruttering
 • erfaring med internmobilitet og talentutvikling er en fordel
 • du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • du er en sterk relasjonsbygger i møte med både ledere, kollegaer og eksterne kandidater
 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, med god forståelse av hvem de viktigste interessentene er og hvordan disse bør involveres
 • du har solid virksomhetsforståelse og evner å se helheten
 • du har evne til å tenke nytt og være kreativ, for å være i tet med tidlige trender innen området
 • du er analytisk med et strategisk blikk
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600.000 - 800.000, avhengig av kvalifikasjoner.
For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Inntil videre gjennomfører vi intervjuer på video.
For utdanning gjennomført i utlandet vedlegges godkjenning fra NOKUT.

Om arbeidsgiveren
I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Skatteetaten har seks måneder prøvetid.
 

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Våre konsulenter