Ønsker du å være juridisk direktør for en av de største private pensjonsordningene i norsk arbeidsliv?

Ønsker du å være juridisk direktør for en av de største private pensjonsordningene i norsk arbeidsliv?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Juridisk direktør
Arbeidgiver:
Fellesordningen for avtalefestet pensjon
Sted:
LYSAKER
Søknadsfrist:
Løst
Hos Fellesordningen for AFP er det ledig en svært spennende stilling for rett kandidat med interesse for arbeidslivspolitikk og arbeidsrettsfeltet. Juridisk seksjon består i dag av to juridiske seniorrådgivere, hvorav en er personvernombud og en vil bli autorisert som advokatfullmektig under juridisk direktør. Seksjonen forvalter ordningenes regelverk og gir råd til administrasjonen og styrene. Styrene er satt sammen av de største arbeidslivsorganisasjonene i norsk arbeidsliv, og stillingen gir en unik mulighet til å jobbe tett på tariffpartene og forvalte et spennende regelverk i kontinuerlig utvikling.

Arbeidsoppgaver:
 • personal- og fagansvar for juridisk seksjon
 • rådgiver for ordningenes styrer, administrerende direktør og administrasjonen
 • forberede og legge frem saker for styrene
 • utredningsarbeid hovedsaklig innen arbeidsrett
 • fortolke vedtektene og aktivt bidra til at administrasjonens praktisering er i samsvar med gjeldende regler
 • overordnet ansvar ved tvister
 • utadrettet kontakt og samarbeid med eksterne fagmiljøer og partene i arbeidslivet

Kvalifikasjonskrav:
 • mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater
 • solid erfaring innen individuell og kollektiv arbeidsrett, og/eller pensjon
 • det er en fordel om du har advokatbevilling
 • det er en fordel om du har hatt ledererfaring, eller har innehatt fagansvar over tid
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • det er en fordel om du har forståelse for politiske prosesser

Personlige egenskaper:
 • gode samarbeidsevner
 • planmessig og strukturert
 • beslutningsvillig
 • fleksibel og omstillingsdyktig

Vi tilbyr
 • arbeid i en liten organisasjon med mulighet for samarbeid på ulike nivåer
 • spennende utfordringer i et dynamisk fagmiljø
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • tariffavtale, fleksitidsordning og kortere arbeidstid i sommermånedene
 • gode kollegaer og et arbeidsmiljø hvor verdiene våre, Fellesskap, Integritet og Kunnskap, står sterkt

Om arbeidsgiveren

Fellesordningen for AFP forvalter pensjons- og velferdsproduktene AFP i privat sektor og Slitertillegg på vegne av Sliterordningen og SO Spekter. Ordningene er tariffestede ordninger mellom LO/NHO og andre sentrale parter i arbeidslivet. Om lag 800 000 arbeidstakere er omfattet av ordningene. Samlet forvalter vi i underkant av 50 milliarder kroner. Vi behandler om lag 14 000 søknader årlig, og er kontaktpunktet for nærmere 10 000 foretak samt arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner ved spørsmål om tilslutning og premieberegning.

Fellesordningen for AFP er i utvikling og vekst. Vi har for tiden 39 ansatte og holder til i moderne lokaler sentralt på Lysaker. Vi har et godt faglig og sosialt fellesskap på tvers av organisasjonen. Les gjerne mer om oss og om ordningene på www.afp.no.

Våre konsulenter