Vil du bidra til å forebygge utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer og legge til rette for at de som trenger behandling får god oppfølging?

Vil du bidra til å forebygge utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer og legge til rette for at de som trenger behandling får god oppfølging?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør Folkesykdommer
Arbeidsgiver:
Helsedirektoratet
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Vi søker en målbevisst, utviklingsorientert, faglig sterk og inspirerende leder til avdeling folkesykdommer. Vi ser etter deg som er pådriver for utvikling av god folkehelse og forebygging i helsetjenesten, og som vil bidra til å styrke Helsedirektoratets arbeid på disse områdene. Du må kunne balansere hensynet til faglige resultater, god kapasitetsutnyttelse og utvikling av medarbeidere. Du er utforskede med brukernes behov i sentrum, og er opptatt av å skape et klima for samarbeid med ulike aktører.

Avdelingen er organisert under divisjon Folkehelse og Forebygging og har en variert oppgaveportefølje.  Hovedansvarsområdet er å fremme god helse og forebygge sykdom i befolkningen gjennom strukturelle tiltak og andre virkemidler.  Avdelingen har et særskilt ansvar for å styrke helse- og omsorgstjenestens arbeid med å fremme helse, forebygge og behandle sykdom relatert til levevaner. Arbeidsområdene omfatter bl.a kosthold og ernæring, ikke-smittsomme sykdommer og arbeid og helse.

Avdelingen har for tiden om lag 21 årsverk. Du vil rapportere til divisjonsdirektør for divisjon Folkehelse og Forebygging, og delta i divisjonens ledergruppe. Stillingen er fast, og vi ønsker at du kan tiltre så raskt som mulig.

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle et sterkt, strategisk og helhetlig arbeid innenfor fagområdene med fokus på befolkningen, brukere, pasienter og pårørende, i alle deler av helse- og omsorgstjenestene og sammen med andre sektorer
 • Arbeid med folkehelse og forebygging i primær- og 
  spesialisthelsetjenesten, i nært samarbeid med andre avdelinger i Helsedirektoratet  
 • Samarbeide med fagmiljøene, bruker- og pårørende-organisasjonene, NAV, frivillig sektor, 
  kompetansesentrene og andre relevante aktører.
 • Ivareta, støtte og motivere dine medarbeidere
 • Resultat-, personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • HMS-ansvar for avdelingen
 • Bidra til videreutvikling av divisjonen og Helsedirektoratet som organisasjon

Kvalifikasjonskrav:

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

Følgende kvalifikasjoner vektlegges:

 • Relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • Høyere utdanning på masternivå 
 • God kjennskap til avdelingens ansvarsområder og til helse- og omsorgstjenesten i Norge
 • God innsikt i og forståelse for statsforvaltningen og politiske prosesser, samt offentlige organisasjoners rammevilkår 
 • Gode evner til å motivere og utvikle medarbeidere og skape et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde og felles mål
 • Stor arbeidskapasitet, evne til å prioritere og god rolleforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Kunnskap om relevante vitenskapelige metoder
 • Epidemiologisk forståelse, og kjennskap til de spesielle utfordringene innenfor avdelingens ansvarsområder
 • Erfaring med brukermedvirkning og aktørinvolvering
 • Erfaring med tverrsektorielt arbeid
 • Erfaring med digitalisering og utvikling av tjenester

Personlige egenskaper:

Som leder i Helsedirektoratet må du ha gode lederegenskaper og bidra til samhold internt i avdelingen, på tvers av organisasjonen og med eksterne. Du identifiserer deg med verdiene våre – faglig styrke, åpenhet og samarbeid – og etterlever våre lederkriterier. Du er god til å kommunisere og lytte, og finner løsninger i komplekse arbeidsprosesser. Stillingen gir en utstrakt kontaktflate med andre offentlige aktører og brukergrupper. Vi ser etter deg som kan skape og utvikle gode relasjoner og skape oppslutning om felles mål og verdier.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • lønn som avdelingsdirektør (stillingskode 1060) i lønnsspennet kr 950 000 til 1 100 000, avhengig av kvalifikasjoner. 
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler 
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse 
 • gode seniorordninger fra 62 år 
 • fleksibel arbeidstid 
 • nye moderne lokaler beliggende på Storo 

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet 

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til å oppnå regjeringens målsetting om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV eller nedsatt funksjonsevne, og vi legger også til rette for ansatte med redusert funksjonsevne. Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV'n kan opplysningene bli brukt til registreringsformål.  

Offentliggjøring av søkerliste 

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentleglova § 25.  

Søk elektronisk
Registrer søknaden din elektronisk innen søknadsfristen. Du må legge ved alle relevante attester og vitnemål når du søker. 

Om arbeidsgiveren

I Helsedirektoratet jobber vi for å bedre befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Vi er en faglig rådgiver for departement og helsesektor, vi iverksetter vedtatt politikk og forvalter lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har vi et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Våre konsulenter

Kristine Sandstå
Seniorrådgiver