Er du en erfaren leder og ønsker å jobbe med utvikling i en av landets mest innovative virksomheter?

Er du en erfaren leder og ønsker å jobbe med utvikling i en av landets mest innovative virksomheter?
Søknadsfristen på stillingen er dessverre utløpt og det er derfor ikke lenger mulig å søke. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Divisjonsdirektør Utvikling
Arbeidgiver:
Skatteetaten
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Utløpt
Skatteetaten ble nylig kåret til en av landets mest innovative virksomheter. Vi søker nå en erfaren leder til divisjon Utvikling, som har en ledende rolle i Skatteetatens videre utvikling og endring.

Som leder av divisjon Utvikling vil du være en pådriver i innovasjon og digitalisering av Skatteetaten gjennom å bidra til å forbedre etatens evne til å utføre samfunnsoppdraget.
Divisjonen skal støtte direktoratet og kjernevirksomhetens evne til helhetlig utvikling av tjenestene og fremme forslag til forbedring av etatens oppgaveløsning. Vi ønsker å styrke retningen mot en mer smidig utvikling med sammenhengende tjenester og brukeren i sentrum. En viktig oppgave er å bygge kunnskap om endringer og risikoer i omverdenen som kan påvirke etatens leveranseevne.

Som medlem av skattedirektørens ledergruppe vil du ha en sentral rolle i den strategiske nytenkingen og utviklingen i hele etaten. Stillingen innebærer ledelse av et fagmiljø med 70 medarbeidere og utstrakt samarbeid på tvers av etatens fag- og utviklingsmiljøer. I tillegg kommer samhandling med andre etater, private aktører og skatteadministrasjoner i andre land.

Våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på ledelse og er villige til å utvikle eget lederskap.

Arbeidsoppgaver
 • fremme utviklingstiltak som vil forbedre etatens oppgaveløsning
 • sikre et velfungerende metodeverk for koordinert innovasjon og forretningsutvikling i Skatteetaten
 • ha ansvar for å utarbeide felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for helhetlig prioritering av etterlevelsesrisiko
 • lede Skatteetatens samarbeid om analyser med andre offentlige etater og aktuelle virksomheter
 • jobbe systematisk med bemanning, kompetanse og rekruttering for å møte morgendagens behov
 • være en sentral bidragsyter i toppledergruppen
Kvalifikasjoner
 • relevant mastergrad eller tilsvarende grad. Relevant erfaring kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • relevant ledererfaring med dokumenterbare resultater, fortrinnsvis fra en stor og kompleks virksomhet
 • erfaring fra forretningsutvikling og digital transformasjon
 • erfaring fra å lede i endrings- og omstillingsprosesser
 • meget god forståelse for samfunnsutvikling og brukernes behov
Personlige egenskaper
 • evner å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • evner å være tett på og samtidig lede gjennom visjonært og motiverende lederskap
 • oppnår resultater gjennom effektivt samarbeid og bygger tillitsfulle relasjoner
 • er analytisk, strukturert og evner å gå inn i komplekse problemstillinger
 • har god vurderingsevne, beslutningsevne og høy gjennomføringskraft
 • er god til å kommunisere og skape engasjement
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljøer 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksibel arbeidstid 
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger 
Stillingen lønnes som direktør kode 1062, etter avtale.

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon utvikling skal være en pådriver for utvikling av Skatteetaten og etatens evne til å løse samfunnsoppdraget. Divisjonen skal lage forslag til hvordan Skatteetaten kan løse sine oppgaver bedre, og bygge kunnskap om endringer i omverden som påvirker Skatteetatens arbeid.

Skatteetatens arbeidsstyrke skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV til å søke våre stillinger. Vi er en IA-bedrift og vil legge arbeidsforholdene til rette for deg hvis du har behov for det.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten. 

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 7 500 ansatte.

Divisjon utvikling skal være en pådriver for utvikling av Skatteetaten og etatens evne til å løse samfunnsoppdraget. Divisjonen skal lage forslag til hvordan Skatteetaten kan løse sine oppgaver bedre, og bygge kunnskap om endringer i omverden som påvirker Skatteetatens arbeid.

Våre konsulenter

Tonje Fossan-Waage
Seniorrådgiver
Baard Storsveen
Partner
Nina Funnemark
Skattedirektør