Forsvarsbygg søker kommunikasjonsdirektør

Forsvarsbygg søker kommunikasjonsdirektør
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Kommunikasjonsdirektør
Arbeidsgiver:
Forsvarsbygg
Sted:
Oslo
Søknadsfrist:
Løst

Som kommunikasjonsdirektør i Forsvarsbygg blir du en sentral del av toppledergruppen, og en viktig strategisk støttespiller for forsvarssektoren. Du skal lede kommunikasjonsstaben, og ha et overordnet ansvar for Forsvarsbyggs omdømme, intern- og ekstern kommunikasjon, visuell profil og kommunikasjonsfaglig rådgivning. Vi ser etter deg som har både operativ og strategisk erfaring, du har et framtidsrettet perspektiv og du evner å bidra til å samle organisasjonen.
 
Når forsvarssektoren går inn i en ny langtidsperiode stilles det høye krav om forbedring og effektivisering. Det er en forventning om at etatene har en sterk sektortilknytning, og jobber samstemt og målbevisst for å oppnå sektorens felles mål. Det innebærer at vi må ta i bruk ny teknologi og nye digitale løsninger på flere plattformer, og jobbe effektivt og målrettet med kommunikasjon.
 
Kommunikasjonsavdelingen har 12 medarbeidere med bred kommunikasjonsfaglig kompetanse. Vårt kommunikasjonsarbeid baseres på våre verdier; ansvar, innsikt, tillit og integritet.
 
Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.
 
Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no   

Ansvarsområder og sentrale arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle Forsvarsbyggs strategiske og operative kommunikasjonsarbeid
 • forvalte og utvikle omdømmearbeidet
 • støtte toppledelsen og andre ledere med kommunikasjons- og medierådgiving
 • sikre helhetlig og effektiv intern- og ekstern kommunikasjon
 • utvikle Forsvarsbyggs interne- og eksterne kommunikasjonskanaler
 • lede og utvikle kommunikasjonsavdelingen med personal og budsjettansvar 

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning på masternivå. Relevant bachelor og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid i en større virksomhet
 • solid erfaring fra strategisk og proaktivt arbeid med digitale kanaler
 • god kompetanse og erfaring med omdømmebygging, endringskommunikasjon og krisehåndtering
 • erfaring fra proaktivt pressearbeid og mediehåndtering
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • god kunnskap om offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • du må kunne sikkerhetsklareres til Strengt Hemmelig/Cosmic Top Secret 

Personlige egenskaper

 • motiverende lederstil med god gjennomføringsevne
 • strategiske og analytiske egenskaper
 • gode relasjonelle egenskaper

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsdirektør (kode 1060) fra kr. 1 203 300,- (lønnstrinn 96) til kr. 1 313 200,- (lønnstrinn 101). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner
 • faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • kontorlokaler sentralt i Oslo

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver. 

Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren.

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Våre konsulenter

Baard Storsveen
Partner
Thorbjørn Thoresen
Direktør Forsvarsbygg