Vi søker en jurist som vil være med på å utvikle et nytt tilsynsområde i Statens helsetilsyn med vekt på digitalisering/e-helse

Vi søker en jurist som vil være med på å utvikle et nytt tilsynsområde i Statens helsetilsyn med vekt på digitalisering/e-helse
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Juridisk seniorrådgiver
Arbeidgiver:
Statens Helsetilsyn
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Er du en samfunnsengasjert jurist som drømmer om å jobbe i krysningsfeltet juss, IKT og helse? Statens helsetilsyn trenger nettopp deg til å hjelpe oss med å løse det viktige samfunnsoppdraget vårt. Hos oss vil du få jobbe i et tverrfaglig team bestående av helsefaglig, IT og juridisk kompetanse.

Statens helsetilsyn har fått ansvaret for å gjennomføre tilsynsaktiviteter knyttet til IKT-systemene i helsetjenestene. Den som blir ansatt vil samarbeide med statsforvalterne, ulike fagmiljø og brukere. Personen vil også bli involvert i vårt overordnede arbeid for å utvikle effektive og virkningsfulle tilsynsmetoder.


Alle som ansettes i Statens helsetilsyn vil få mulighet til å jobbe på tvers av avdelingene i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, gjennomføre og følge opp tilsyn knyttet til e-helse
 • Juridisk rådgivning og opplæring både internt i Helsetilsynet og overfor statsforvalterne
 • Utredningsarbeid og saksbehandling
 • Bidra i utviklingen av tilsynsmetodikk
 • Oppsummere og formidle erfaringer fra tilsyn
 • Understøtte virksomhetenes ansvar for forsvarlige tjenester og arbeid for pasient- og brukersikkerhet


Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap med gode resultater. I tillegg er det ønskelig med:
 • Erfaring med e-helse
 • Kunnskap om tilgrensende områder, som personvern, informasjonssikkerhet og IT-rett
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Relevant erfaring fra utviklingsarbeid i større organisasjoner
 • Erfaring med kurs/opplæringsvirksomhet
 • Erfaring med prosjektledelse


Personlige egenskaper

 • Gode analytiske egenskaper
 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Evne til å jobbe godt både selvstendig og tverrfaglig
 • Stor arbeidskapasitet og evne til framdrift og gjennomføring
 • Fleksibel med gode samarbeidsevner
 • Strukturert


Vi tilbyr
Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr 560 000 – 870 000.-. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen blir det trukket 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Statens helsetilsyn har sentrale lokaler i Oslo med egen kantine, egen sykkelgarasje med tilhørende garderobe, og trimrom som det er anledning til å benytte en time per uke i arbeidstiden. Statens helsetilsyn har fleksibel arbeidstid (jf. Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten).

Den statlige arbeidsstokken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Målet er derfor å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vitnemål og attester skal vedlegges søknaden. Originaler/bekreftet kopi skal tas med til intervju. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten jf. offentlighetsloven § 25.


Har du noen spørsmål om stillingen?
Ta kontakt med Capus ved partner Grete Andersen, tlf.: 91 13 70 05 eller med Statens helsetilsyn ved avdelingsdirektør Børge Tomter, tlf.: 21 52 98 66 / 48 18 52 28.   

Om arbeidsgiveren

Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret for det faglige tilsynet med sosiale tjenester i Nav, barneverns-, helse- og omsorgstjenestene. Statens helsetilsyn skal utvikle tilsynsvirksomheten og drive kompetanseoppbygging. Videre skal vi medvirke til at erfaringer fra tilsyn blir gjort tilgjengelig for de politiske oppdragsgiverne våre, de som har ansvar for tjenestene og personellet der, brukere av tjenestene og befolkningen.

Våre konsulenter

Børge Tomter
Avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn