Team Lead ERP

Team Lead ERP
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Team Lead ERP
Arbeidsgiver:
Institutt For Energiteknikk (IFE)
Sted:
Kjeller
Søknadsfrist:
Løst

Institutt For Energiteknikk (IFE) ser nå etter deg som vil være Team Lead for ERP, der du vil ha det daglige ansvaret for ledelse av forvaltningsteamet for dagens ERP/SAP-løsning og strategisk ansvar for ERP som helhet i virksomheten.

Du vil være faglig og operasjonelt ansvarlig for ERP-teamet, superbrukere og funksjonelt ansvarlige i organisasjonen i tillegg til innleide konsulenter. Du har kontraktsansvar og ansvar for oppfølging av eksterne leverandører på drift, forvaltning og videreutvikling av SAP.

Det er viktig at du trives med å være pådriver for videreutvikling av ERP som system- og fagområder både i IKT og mot organisasjonen. I tillegg vil du være en pådriver for økt digitalisering av virksomheten gjennom kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser der ERP er sentralt.

I tillegg til å være systemeier vil du også ha ansvar for å eie målbildet og planer for ERP, basert på IFEs strategi, organisasjonsform og virksomhetsområder. IFE er i endring, og det er viktig å ha evne til god strategisk forståelse av virksomhetens behov på kort og lang sikt.

Har du det som trengs?

 • Det er viktig å ha gode lederegenskaper og evne til å motivere gjennom visjoner og handlinger for å lykkes i denne rollen. 
 • Du er styrende, men samtidig pragmatisk og løsningsorientert, strukturert og analytisk, men har likevel fokus på fremdrift og leveranser.
 • Du er en god relasjonsbygger og har evnen til å kommunisere både med tekniske og ikke-tekniske personer. Du trives med å jobbe tett med forretningsområdene.
 • Du trives i rollen som endringsagent for nytenkning og jobber kontinuerlig med forbedring og innovasjon.
 • I denne rollen er det viktig at du har god prosessforståelse og er analytisk og løsningsorientert.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen IKT/teknologiledelse eller økonomi.
 • Betydelig erfaring innen ERP arkitektur og/eller forretningsprosesser.
 • Erfaring med å gjennomføre forankring- og beslutningsprosesser i større organisasjoner
 • Prosjektledererfaring er ønskelig
 • Erfaring med innføring eller migrering mot skyløsninger er en fordel
 • Du har gjerne også erfaring fra andre systemer enn SAP

Hos oss vil du få mulighet til å:

 • Få et tungt ansvar for å sette strategisk retning for ERP i et selskap som står foran spennende og ambisiøse endringer
 • Ha en lederrolle og sørge for å iverksette endringer gjennom ansatte og leverandører
 • Etablere, forankre og operasjonalisere ERP prosesser som ivaretar smidige, raske og dynamiske forhold til organisasjonen
 • Etablere og forvalte ERP-målbilder og -prinsipper for IFEs organisasjon og virksomheter i tråd med gjeldende ERP-strategi
 • Være systemeier og ansvarlig for å ivareta den validerte (GxP) tilstanden til ERP løsningen.
 • Planlegge og gjennomføre ERP vedlikeholdssykluser samt periodisk gjennomgang av systemene
 • Ledelse av ERP aktiviteter og prosjekter for å sikre behov, krav og gevinster ift implementering av nye moduler.
 • Utarbeide budsjett og være ansvarlig for måloppnåelse

ERP-teamet inngår i IKT avdelingen, som har ansvar for IKT ved alle IFEs avdelinger og lokasjoner. Avdelingen er delt inn i 4 drifts- og faggrupper fordelt på ERP/SAP, Klient & applikasjon, IT infrastruktur og Arkitektur. En felles supportfunksjon er etablert med tilhørende ITIL prosesser for forespørsler, hendelses- og endringshåndtering. IKT-avdelingen består i dag av 11 faste ansatte.

Arbeids sted er Kjeller, Lillestrøm.

Om dette høres spennende ut for deg, så søk i vei!
For mer informasjon kontakt vår rekturringspartner Capus AS, ved Senior Rådgiver Per Haakon Flottorp – per.haakon.flottorp@capus.no / 904 78 333

Om arbeidsgiveren

Institutt For Energiteknikk (IFE) er en uavhengig stiftelse og et av verdens fremste forskningsmiljøer på energi, lokalisert på Kjeller og i Halden. Vi har utviklet unik kompetanse over 70 år med verdensledende forskere og enestående internasjonale prosjekter i reaktorene og laboratoriene våre. IFE har ca. 600 fast ansatte og en omsetning på ca. 1 mrd. kr.

Forskningsreaktorene våre har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og er også sentrale i ledende forskning på energi og materialer i Norge.

Ved IFE ser vi inn i materialer på nye måter. Vi utvikler og produserer kreftmedisin. Vi er langt fremme i jakten på neste generasjon batteriteknologi og bidrar til bedre løsninger på sol, vind og hydrogen. Offshore har vi utviklet lavutslipps petroleumsteknologi og avanserte digitale løsninger for styring, sikkerhet og kommunikasjon.

Kunnskapen, innovasjonene og utviklingen ved IFE har skapt flere hundre milliarder kroner i verdier for Norge og forbedret sikkerhet, miljø og klima både her hjemme og ute i verden.

Når neste kapittel i historien om Norge skal skrives, vil det handle om hvordan vi omstiller oss. Det har alltid vært IFEs store styrke. Vi skal fortsette å bygge bro mellom forskning, utdanning og industrielle virksomheter. Vi skal fortsette å forske – for en bærekraftig framtid.

Våre konsulenter

Per Haakon Flottorp
Seniorrådgiver