Vil du drifte politiets spydspiss? Kripos søker driftsingeniør

Vil du drifte politiets spydspiss? Kripos søker driftsingeniør
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Driftsingeniør
Arbeidsgiver:
Kripos
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Politiet gjør så mye mer enn å utføre tradisjonelt politiarbeid på fysiske arenaer! Kripos søker nå en ny medarbeider som skal jobbe med tilrettelegging, innføring og drift av IKT-løsninger for våre mest teknologitunge brukere. Ønsker du å samarbeide tett med fagpersoner som jobber i det digitale rom med bl.a. datakriminalitet, internettrelatert etterforskningsstøtte, bekjempelse av internettrelaterte overgrep og elektroniske spor? Er du i tillegg samfunnsengasjert, dyktig og lærevillig både med hensyn til teknologi og brukernes arbeidshverdag? Da ønsker vi å høre fra deg.

IKT-seksjonen har ansvar for strategi og -drift på IKT-området og er en viktig bidragsyter i teknologisatsingen til Kripos. Vi er for tiden 14 medarbeidere, og vår rolle er å tilrettelegge for stabile og standardiserte løsninger for brukerne. Seksjonen ivaretar også brukerstøtte og applikasjonsutvikling for fagmiljøene, og vi er ansvarlige for lokale, nasjonale og internasjonale IKT-systemer, servere, datanettverk, telefoni, masselagre og back-up. IKT-seksjonen bidrar i stor grad til at Kripos og politiet for øvrig kan utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Deler av IKT-infrastrukturen driftes i tett samarbeid med Politiets IKT-tjenester (PIT).

Kripos ser nå etter deg som vil jobbe som driftsingeniør på server og klient drift. Vi søker en faglig dyktig, engasjert og serviceinnstilt person. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli vektlagt. Kripos følger utviklingen i kriminalitetsbildet. Det er en forutsetning at du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering. Stillingen rapporterer direkte til seksjonssjefen. Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres på nivået Hemmelig . Søknader uten vitnemål/attester fra utdanning vil ikke bli behandlet. Originale vitnemål og attester skal medbringes til intervju. 

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, dokumentere og implementere sikre og standardiserte løsninger
 • implementering, drift og videreutvikling av vårt virtuelle klientmiljø 
 • tanking av fysiske og virtuelle PCer
 • drifte og forbedre dagens IKT-tjenester 
 • delta i prosjekter ved innføring av nye IKT-tjenester
 • utarbeide og dokumentere rutiner samt oppfølging av disse 

Kvalifikasjoner

 • relevant teknisk, høyere utdanning fra høyskole/universitet. Lang relevant erfaring kan erstatte kravet til formell utdanning.
 • praktisk erfaring med Microsoft (back office og klient)
 • praktisk erfaring innen drift av Windows-klient og VDI-oppsett (VMWare) 
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode dokumentasjonsevner  

Det er ønskelig med erfaring innen VMware , System Center Configuration Manager, automatisering og scripting og/eller Jira

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper

 • høy faglig interesse
 • ansvarsbevisst og selvgående
 • evne og ønske om å dele kompetanse 
 • strukturert og analytisk 

Vi tilbyr

 • fast stilling som overingeniør/senioringeniør, SKO 1087/1181, i lønnsspennet kr 552 800-704 900(ltr. 62-75). Innplassering i stillingskode avhengig av kvalifikasjoner. Høyerelønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.
 • fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring samt mulighet for boliglån
 • et hyggelig, utviklingsorientert og spennende arbeidsmiljø
 • gode utviklingsmuligheter  
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden 
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • sentral beliggenhet på Bryn med gode tog-, T-bane- og bussforbindelser                  
   

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Kripos er det nasjonale kompetansesenteret i politiet i kampen mot organisert og annan alvorleg kriminalitet. Vi yter hjelp til politidistrikta og har spisskompetanse blant anna innanfor taktisk etterforsking, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilde
etterforskingsmetodar, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessutan behandlingsansvarleg for dei sentrale politiregistra og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligg òg ved Kripos.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle av befolkninga. Det er difor eit mål å ha ei balansert alders- og
kjønnssamansetjing og rekruttere fleire personar med innvandrarbakgrunn. Den
som blir tilsett, må ha plettfri vandel. Det kan bli innhenta ein uttømmande politiattest.

Etter at søknadsfristen er gått ut, blir det utarbeidd ei offentleg søkarliste med namnet og alderen til søkaren i tillegg til stillings-/yrkestittel og bustads-/arbeidskommune. Søkaren kan be om å ikkje stå på søkarlista. Dersom vi ikkje godtek oppmodinga, kan opplysningar om
søkaren likevel bli offentleggjorde. Søkaren vil i så fall bli varsla.

Våre konsulenter

Kristine Emilie Lingen
Rådgiver