Rælingen kommune søker prosjektutvikler/prosjektleder

Rælingen kommune søker prosjektutvikler/prosjektleder
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Prosjektutvikler/prosjektleder
Arbeidsgiver:
Rælingen Kommune
Sted:
FJERDINGBY
Søknadsfrist:
Løst

Avdeling utvikling i Eiendomsenheten i Rælingen kommune har ansvar for gjennomføring av alle byggeprosjekter som realiseres ved egne politiske vedtak. Avdelingens ansvarsområde favner alt fra utforming av – og arbeid med overordnede strategiske utredninger frem til prosjektet er gjennomført og kan overleveres til driftsorganisasjonen. Avdelingen jobber tett og godt både med kommunestyre og rådmann – og med virksomheter, kunder og brukere for å kunne legge til rette for gode fremtidsrettede løsninger for en kommune i vekst og utvikling.

 

Stillingen som prosjektutvikler/-leder vil få en sentral og viktig rolle i en avdeling som har stor innflytelse på utviklingen av kommunen vår. Vi søker en prosjektutvikler/-leder som ønsker å ha påvirkningskraft og ta eierskap til prosjektene, som har kompetanse til å styre disse gjennom alle faser, og som er opptatt av et godt og langsiktig samarbeid internt og med de forskjellige kommunale virksomhetene. Eiendomsenheten er en arbeidsplass med en hyggelig uformell tone og et sterkt og fremoverlent fagmiljø. Vi arbeider for å bygge hverandre opp til å bli de beste utgavene av oss selv som fagressurser og kolleger.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

  • Ansvar for å lede prosessen fra behovsanalyser og samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger, og frem til prosjektet er gjennomført og overlevert
  • Følge opp og rapportere på fremdrift, økonomi og leveranser
  • Ha fokus på god samhandling og kontinuerlig forbedring
  • Bidra til erfaringsdeling, utvikle og ta i bruk ny kunnskap og teknologi

 

Kvalifikasjoner:

  • Sivilingeniør, ingeniør eller annen relevant høyere utdanning
  • Erfaring med prosjektledelse av større byggeprosjekter
  • Grunnleggende teknisk kompetanse, og god kunnskap om tekniske forskrifter, miljøstandarder og anskaffelses/gjennomføringsmodeller for byggeprosjekter
  • Ønskelig med sertifiseringer innen eksempelvis PRINCE2 eller PMI
  • Stillingen forutsetter meget god skriftlig- og muntlig formuleringsevne

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Som prosjektutvikler/-leder er du samarbeidsdyktig, har god forretningssans og virksomhetsforståelse.

 

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

 

For nærmere informasjon om stillingen så kan du kontakte Seniorrådgiver i Capus, Erling Lampe (99160110 / el@capus.no), eller Researcher Kristian Carlstedt (45294338 / kc@capus.no) 

Om arbeidsgiveren

Rælingen kommune har ca. 18 000 innbyggere og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige. I Rælingen vil vi ha gode levekår og utvikle gode nærmiljøer som bidrar til god folkehelse i befolkningen. Vi skal ta langsiktige hensyn til mennesker og miljø. Innbyggerne skal ha gode muligheter til å ha en sunn livsstil, oppleve et mangfold i aktivitetstilbud samt oppleve et lokalsamfunn og tjenestetilbud som gir trygghet, mestring og tilhørighet – og inkludere alle.

Eiendomsenheten er ansvarlig for eiendomsforvaltningen av rundt 40 bygg på tilsammen rundt 100 000m2. Enheten er også ansvarlig for forvaltningen av rundt 130 eide leiligheter i borettslag/sameier utover dette. Enheten har 41 ansatte, og 5 avdelinger. Forvaltningsansvaret består i å ivareta forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling av bygningsmassen, og steds- og samfunnsutvikling. Enheten er under stor utvikling de nærmeste årene for å oppnå en bærekraftig eiendomsforvaltning gjennom profesjonelle medarbeidere, kostnadseffektivitet, og riktig kvalitet.

Våre konsulenter

Kristian Carlstedt
Seniorrådgiver