Informasjonssikkerhetsleder

Informasjonssikkerhetsleder
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Informasjonssikkerhetsleder
Arbeidsgiver:
Politiets IKT-tjenester
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Politiets oppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet. I dette arbeidet er effektiv bruk av IKT en kritisk suksessfaktor. Løsningene politiet bruker i sine operasjoner er utviklet eller forvaltet av Politiets IKT-tjenester (PIT).

Kriminaliteten tar nye former og politiet må endre seg. Det gir oss viktige oppgaver i arbeidet med å digitalisere politiet. Vi skal videreutvikle politiets digitale og mobile løsninger på alle områder – fra selvbetjeningsløsninger for borgerne i Norge til bekjempelse av ulovlig opphold og terror. For å kunne det, trenger vi de beste på laget.

PIT er stadig i endring, og til vår nyopprettede strategiske sikkerhetsstab søker vi nå en faglig sterk informasjonssikkerhetsleder som skal være med på å sikre og beskytte politiet og justissektorens kritiske tjenester for å opprettholde politi- og justissektorens operative kapasitet. Informasjonssikkerhetslederen skal være ekspertrådgiver innen informasjonssikkerhet, samt bidra til å ivareta sektorens høye krav til oppetid og tilgjengelighet – selv i krisesituasjoner.

Som informasjonssikkerhetsleder vil du bli en del av et miljø med høy kompetanse innen sikkerhet hvor teknologi er kritisk innsatsfaktor. Du vil samarbeide tett med eksperter i egen organisasjon og tilknyttede miljøer i Norge og i utlandet. Du vil ha varierte arbeidsoppgaver, med stort rom for kreativitet og faglig utvikling. Du vil opparbeide deg kunnskap om det nasjonale og globale situasjonsbildet innenfor kriminalitet i det digitale rom, som du skal bruke for å beskytte og sikre operabilitet i samfunnsviktig og kritisk infrastruktur.

PIT er en stor virksomhet hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer. Informasjonssikkerhetsleder rapporterer til Sikkerhetsleder i PIT, og vil inngå i en stab på ca. 3-5 personer.

Som informasjonssikkerhetsleder må du motiveres av å være i en ledende rolle, og ønske å bruke tid på å bygge gode relasjoner til samarbeidspartnere og nøkkelpersoner. Stillingen krever dybdeforståelse av teknologi og de sikkerhetsutfordringer som en IKT-tjenesteleverandør står overfor. Hvis du skal bli best av de beste innen teknologi, cyber- og informasjonssikkerhet og brenner for faget, da er PIT rett sted å være! Tar du utfordringen?

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle, forvalte og påse etterlevelse av styringssystem for informasjonssikkerhet og annen styrende dokumentasjon med utgangspunkt i virksomhetsforståelse, risikobasert tilnærming og proaktiv sikkerhetsmetodikk
 • Kontrollere at lover, forskrifter, og interne krav og retningslinjer etterleves
 • Følge opp risiko- og trusselbildet for PITs tjenesteleveranser til politiet
 • Følge opp gjennomføring av verdivurderinger og risikoanalyser, samt forvalte metodikk for risikostyring relatert til informasjonssikkerhet
 • Informere og kommunisere krav, retningslinjer og beslutninger til organisasjonen
 • Innføre og operasjonalisere sikkerhetsmetodikk for proaktiv sikkerhets- og beredskapsarbeid
 • Oppfølging av hendelser relatert til informasjonssikkerhet, avvikshåndtering og sikkerhetsgjennomganger
 • Rådgi virksomheten og brukere innen sikker utvikling, vedlikehold, drift, bruk av informasjonssystemer og korrekt behandling av sensitiv informasjon 
 • Sette krav til internopplæring og delta i kompetanseutvikling og holdningsskapende arbeid innen informasjonssikkerhet
 • Faglig rådgivning innen informasjonssikkerhet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Dokumentert erfaring fra ledelse innen informasjonssikkerhet i store organisasjoner med omfattende og variert IT-portefølje
 • Inngående kunnskap om gjeldende lovverk og forskrifter som berører sikkerhetsarbeid samt krav ifm. håndtering av personopplysninger
 • Solid kunnskap om sikkerhetsaspekter knyttet til skytjenester
 • Kunnskap innen sikkerhetsrammeverk som bl.a. ISO/IEC 27001, ITIL, COBIT, NIST
 • Kompetanse og erfaring i verdi- og risikovurdering
 • Fordel å ha gjennomført NSM sitt kurs om sikkerhetsledelse eller tilsvarende
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG

Personlige egenskaper

 • Meget gode kommunikasjonsevner
 • God evne til planlegging og strukturering
 • Høy gjennomføringsevne
 • Selvstendig og helhetsorientert
 • God på relasjonsbygging og samarbeid
 • Beslutningsdyktig og målbevisst
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Evner å tenke helhetlig på tvers av fagområder 

Vi tilbyr

 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter 
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua
 • Stillingen lønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 750 000 – 950 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

 

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon). Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets leverandør av IKT. Vi er drøyt 500 teknologer som utvikler nye løsninger, forvalter kritiske systemer og bidrar til at politiet kan samhandle digitalt og effektivt med hele samfunnet – hele døgnet. Vi befinner oss rundt i hele Norge, med hovedkontor på Majorstua i Oslo, i tillegg til kontorer på Jaren og i de 12 politidistriktene i landet.

Våre konsulenter

Arne H. Underdal-Loktu
Partner
Ida Samuelsen
Researcher