Folkehelseinstituttet søker Avdelingsdirektør

Folkehelseinstituttet søker Avdelingsdirektør
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Avdelingsdirektør-administrasjon
Arbeidsgiver:
Folkehelseinstituttet (FHI)
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Psykisk og fysisk helse er ett av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet, og består av til sammen 10 avdelinger med ekspertise på forskning, helseanalyse og rådgivning knyttet til psykisk og fysisk helse med vektlegging av forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, helsefremmende forhold og evaluering av tiltak. Området består av ca. 180 medarbeidere og har en samlet økonomi på ca. 200 mill., fordelt mellom rammebevilgning og eksternt finansierte forskningsprosjekter. 

Vi har som ambisjon å profesjonalisere driften av området gjennom bedre planprosesser, økonomistyring, personalforvaltning og kontinuerlig forbedring/internkontroll – i samarbeid med sentraladministrasjonen ved instituttet (instituttstab). For å bedre styring og koordinering av administrative prosesser i området, har vi opprettet en avdeling basert på dagens stab til områdedirektør. Vi søker en utviklingsorientert leder til den nye avdelingen. Du vil ha en nøkkelrolle i videreutviklingen av området og være en sentral støttespiller for områdedirektøren. Du ser viktigheten av vårt samfunnsoppdrag og motiveres av å kunne påvirke utviklingen av området og instituttet. 

Arbeidsoppgaver

Som leder av administrasjonen skal du være områdedirektørs nærmeste rådgiver i spørsmål om administrasjon, planprosesser og virksomhetsstyring. Du får ansvar for å bidra til profesjonelle administrative funksjoner i området og i avdelingene. Det er etablert et fast ukentlig møte (forum) for stab og administrative koordinatorer i avdelingene. Målet med forumet er å fremme opplæring og erfaringsdeling, koordinering og felles rutiner. Du vil lede dette forumet.

Øvrige oppgaver inkluderer:

 • Utgjøre en del av områdeledergruppen og bidra til helhetlig ledelse og styring av området.
 • Ha fag-, personal- og budsjettansvar for administrasjonsavdelingen. Avdelingen er i dag liten (avdelingsdirektør, HR-rådgiver og økonomirådgiver), men over tid kan det være aktuelt å legge tversgående funksjoner hit.
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling for avdelingens medarbeidere og administrative koordinatorer i øvrige avdelinger i området.
 • Være et viktig bindeledd mellom området og sentraladministrasjonen, og bidra i utviklingsarbeid til løsninger som er funksjonelle og brukervennlige for området.
 • Bidra til å operasjonalisere Folkehelseinstituttets strategi til konkrete mål og resultater for området.
 • Bidra til at området løser sine oppgaver innenfor forskning, helseanalyse og rådgivning.
 • Motivere og bidra til søknader om eksterne midler til forsknings- og innovasjonsprosjekter.
 • Bidra til et fleksibelt og løsningsorientert institutt og god ressursutnyttelse på tvers av instituttets områder og på tvers av områdets avdelinger.   

Stillingen forventes å ha kapasitet til å ha egne ansvars- og arbeidsoppgaver med særlig vekt på lederstøtte, planprosesser, kontinuerlig forbedring og internkontroll.

Kvalifikasjoner

 • Universitets- eller høyskoleutdanning innen administrasjon/økonomi, eller annen relevant høyere utdanning
 • Erfaring med offentlig forvaltning
 • Erfaring knyttet til forbedring, utvikling og implementering av rutiner og prosesser
 • God forståelse innen personalforvaltning og økonomistyring
 • Kjennskap til kunnskapsorganisasjoner tillegges vekt
 • Ledererfaring er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Ha interesse og engasjement for ledelse
 • Være trygg og tydelig i lederrollen
 • Ha evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et aktivt og interessant fagmiljø
 • Lønn som avdelingsdirektør etter avtale innenfor Statens lønnsregulativ
 • Fleksible arbeidsordninger og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Hyggelige kolleger og en bred kontaktflate

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med Johannes Westersø (951 79 169) eller Helene Lundgaard (902 16 667).

Om arbeidsgiveren

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Våre konsulenter

Helene Lundgaard
Researcher