Vil du bli vår nye leder for økonomistyring i Skatteetaten?

Vil du bli vår nye leder for økonomistyring i Skatteetaten?
Det er dessverre ikke mulig å søke på stillingen lenger da vi har funnet rett kandidat. Ta gjerne en titt på våre andre ledige stillinger eller kontakt oss på adm@capus.no.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel:
Seksjonssjef økonomi
Arbeidsgiver:
SKATTEETATEN
Sted:
OSLO
Søknadsfrist:
Løst

Økonomiseksjonen i Skattedirektoratet har ansvar for å støtte skattedirektøren i helhetlig og effektiv økonomistyring, og å bidra til at økonomi er godt integrert i etatens strategi- og styringsprosesser. Seksjonen skal støtte både den strategiske og operative beslutningsprosessen på etatsnivå. Stillingen rapporterer til direktør i Virksomhetsstyring.

Vi er en stor etat og våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av fagmiljøer. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle Skatteetatens sentrale økonomifunksjon, herunder arbeidet med etatens budsjett og regnskap
 • Delta aktivt i avdelingens ledergruppe
 • Bidra til bedre integrering av etatens økonomiarbeid med plan-, strategi- og anskaffelsesarbeidet
 • Øke kvaliteten på etatens gevinstrealisering og økonomiske analyser
 • Oppfølging av satsingsforslag og store utviklingsprosjekter
 • Ta ansvar for kvaliteten i etatens kommunikasjon med Finansdepartementet og etatens enheter på området
 • Personalansvar for 14 medarbeidere i seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen økonomi, administrasjon eller samfunnsfag. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • Vise til resultater innen økonomistyring fra en større virksomhet 
 • Kunnskap om økonomistyring, budsjettering og regnskap i offentlig sektor
 • Erfaring med ledelse- og endringsprosesser
 • Fordel med kunnskap om etats- og virksomhetsstyring
 • Fordel med kjennskap til digitalisering og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og forståelse av hvordan resultater kan skapes gjennom andre
 • Gode kommunikasjonsevner og bygge gode relasjoner
 • Analytisk og utviklingsorientert
 • Evne til å tenke helhetlig og interesse for å nå resultater for hele virksomheten
 • Initiativ og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid
 • Trening i arbeidstiden
 • En raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 850 000 – kr 1050 0000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Om arbeidsgiveren

I Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.

Skattedirektoratet skal sørge for helhetlig og strategisk styring og oppfølging av etaten. Direktoratet består av fire avdelinger: virksomhetsstyring, HR, kommunikasjon og juridisk avdeling. Avdelingene er Skatteetatens kontaktpunkt overfor Finansdepartementet på sine fagområder. Direktoratet består i tillegg av sikkerhetsstab, stab for internrevisjon og internasjonal stab.

Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Våre konsulenter